Ευχάριστα νέα από το εμβόλιο SARS-CoV-2 της Johnson & Johnson

Σε μια μελέτη φάσης 1-2, μια εφάπαξ δόση του εμβολίου Ad26.COV2.S (το οποίο χρησιμοποιεί ως φορέα έναν αδενοϊό ανίκανο για αναπαραγωγή) εμφανίστηκε ασφαλής και ανοσογόνος.

Μέχρι στιγμής, δύο mRNA εμβόλια έναντι του SARS-CoV-2 έχουν λάβει Άδεια Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης και δύο εμβόλια με φορέα αδενοϊού βρίσκονται σε μελέτες φάσης 3.

Σε μια μελέτη που χρηματοδοτείται από φαρμακευτική εταιρεία φάσης 1-2 για ένα εμβόλιο ιικού φορέα, το Ad26.COV2.S της Johnson & Johnson, οι ερευνητές δημοσίευσαν τα αποτελέσματα μετά τη χορήγηση αυτού του ανασυνδυασμένου, ανίκανου για αναπαραγωγή, εμβολίου με φορέα αδενοϊό, που κωδικοποιεί μια πλήρη πρωτεΐνη ακίδα SARS  CoV-2. Υγιείς εθελοντές (με ηλικιακό εύρος 18–55 [ομάδα 1] και ≥65 [ομάδα 3] · η ομάδα 2 βρίσκεται σε μακροπρόθεσμη μελέτη) έλαβε είτε χαμηλή δόση (5×1010 ιικά σωματίδια) είτε υψηλή δόση (1×1011 ιικά σωματίδια) του εμβολίου σε εφάπαξ δόση ή δύο δόσεις με διαφορά 56 ημερών.

Μετά τη χορήγηση εμβολίου σε 805 συμμετέχοντες (και οι δύο ομάδες) οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κόπωση, κεφαλαλγία, μυαλγία και πυρετός. Η ανοσογονικότητα ήταν χαμηλότερη σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (ομάδα 3) και σε άτομα που έλαβαν τη χαμηλή δόση. Εξουδετερωτικά αντισώματα υπήρχαν στο 90% των συμμετεχόντων την 29η ημέρα μετά την πρώτη δόση (ανεξάρτητα από τη δόση και την ομάδα) και έφτασαν το 100% την ημέρα 57. Οι αποκρίσεις των CD4 + Τ λεμφοκυττάρων ήταν επίσης ισχυρές.

Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν την αισοδοξία για τη μελέτη φάσης 3 του εμβολίου Ad26.COV2.S, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Βιβλιογραφία

Sadoff J et al. Interim results of a phase 1-2a trial of Ad26.COV2.S Covid-19 vaccine. N Engl J Med 2021 Jan 13

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 350 Articles
Παθολόγος Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106838742 2106867060 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr