Ενέσεις κορτιζόνης για την οστεοαρθρίτιδα του ισχίου: ενδείξεις ότι δεν είναι ακίνδυνες

Αυτές οι ενέσεις συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο για ταχεία καταστροφή του ισχίου.

Οι ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα του ισχίου λαμβάνουν μερικές φορές ενδοαρθρικές ενέσεις κορτικοστεροειδών για να ανακουφίσουν τον πόνο, αλλά ορισμένες αναφορές έχουν προτείνει ότι αυτές οι ενέσεις προκαλούν περιστασιακά ταχεία καταστροφή της άρθρωσης του ισχίου.

Για την παροχή επιπρόσθετων δεδομένων, ερευνητές σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη Χαβάη διεξήγαγαν μια μελέτη ασθενών με ταχέως καταστροφική νόσο του ισχίου (RDHD) που παρακολουθήθηκαν μεταξύ 2013 και 2016. Η RDHD χαρακτηρίστηκε από πρόσφατα επιδεινούμενο πόνο στο ισχίο και ορισμένες ακτινογραφικές αλλαγές (συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εξαφάνισης του διαστήματος της άρθρωσης, παραμόρφωση της μηριαίας κεφαλής και της κοτύλης και μετατόπιση της μηριαίας κεφαλής προς τα πάνω).

Σε μια ανάλυση, 40 ασθενείς με RDHD συγκρίθηκαν με 717 μάρτυρες που υποβλήθηκαν σε ολική αντικατάσταση ισχίου για οστεοαρθρίτιδα (αλλά δεν είχαν ακτινογραφικά στοιχεία RDHD). Το 87% των ασθενών με RDHD, αλλά μόνο το 45% των μαρτύρων, είχαν λάβει τουλάχιστον μία ένεση στεροειδούς. Σε πολυμεταβλητή ανάλυση, η συσχέτιση μεταξύ της ένεσης στεροειδών και της RDHD ήταν εξαιρετικά σημαντική (αναλογία πιθανοτήτων 8,6). Επιπλέον, σε μια ανάλυση ομάδας που περιελάμβανε και τα 688 ισχία στα οποία έγινε η ένεση μία ή περισσότερες φορές, η συνολική επίπτωση RDHD ήταν 5,4%. Τόσο στις αναλύσεις των περιπτώσεων ελέγχου όσο και στις αναλύσεις ομάδας, σημειώθηκαν σχέσεις δόσης-απόκρισης: Οι ασθενείς που έλαβαν πολλαπλές ενέσεις, ειδικά με υψηλή δόση στεροειδούς (δηλαδή, 80 mg τριαμκινολόνης) διέτρεχαν υψηλότερο κίνδυνο για RDHD από τους ασθενείς που έλαβαν εφάπαξ 40- mg δόσεις.

Αυτή η μελέτη θα πρέπει να στείλει μια προειδοποίηση στους κλινικούς ιατρούς που παραγγέλνουν ή πραγματοποιούν ενδοαρθρικές ενέσεις στεροειδών για την οστεοαρθρίτιδα ισχίου: Οι ενέσεις μπορεί να προσφέρουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, αλλά πιθανόν να επιταχύνουν την ανάπτυξη καταστροφής των αρθρώσεων σε ορισμένες περιπτώσεις. Τα ευρήματα της μελέτης είναι εύλογα, καθώς τα ενδοαρθρικά στεροειδή είναι γνωστό ότι έχουν δυνητικά δυσμενείς επιπτώσεις στον αρθρικό χόνδρο.

Βιβλιογραφία

Okike K et al. Rapidly destructive hip disease following intra-articular corticosteroid injection of the hip. J Bone Joint Surg Am 2021 Nov 17; 103:2070.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1023 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr