Η έγκαιρη οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής μειώνει την πιθανότητα διασωλήνωσης και επιταχύνει την ανάρρωση

Περίπου το ένα τρίτο των υποξαιμικών ασθενών με σοβαρή COVID-19 που τυχαιοποιήθηκαν σε ρινικό οξυγόνο υψηλής ροής στο Τμήμα Επειγόντων ή στη ΜΕΘ διασωληνώθηκαν τελικά, σε σύγκριση με το 51% αυτών που έλαβαν συμβατικό οξυγόνο, σύμφωνα με μια μελέτη στην Κολούμπια. Το ρινικό οξυγόνο υψηλής ροής μείωσε σημαντικά την ανάγκη για μηχανικό αερισμό σε ασθενείς με σοβαρό COVID-19, σύμφωνα με τη νέα αυτή μελέτη.

Η ανοιχτή μελέτη πραγματοποιήθηκε σε Τμήμα Επειγόντων και ΜΕΘ τριών νοσοκομείων. Από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021, ενήλικες με COVID-19 που είχαν αναπνευστική δυσχέρεια και είχαν αναλογία μερικής πίεσης αρτηριακού οξυγόνου προς κλάσμα εισπνεόμενου οξυγόνου μικρότερο από 200 τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν οξυγόνο υψηλής ροής μέσω ρινικού καθετήρα (n =109) ή συμβατική οξυγονοθεραπεία (n=111). Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο JAMA στις 7 Δεκεμβρίου.

Από τους 220 ασθενείς, οι 199 συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση (διάμεση ηλικία 60 έτη, 32,7% γυναίκες). Η διασωλήνωση ήταν λιγότερο συχνή μεταξύ των ασθενών υψηλής ροής: 34,3% έναντι 51,0% (αναλογία κινδύνου [HR], 0,62 [95% CI, 0,39 έως 0,96]· P=0,03). Ο μέσος χρόνος μέχρι την κλινική ανάκαμψη εντός 28 ημερών ήταν επίσης σημαντικά καλύτεος με οξυγόνο υψηλής ροής, στις 11 ημέρες έναντι 14. Υποψία βακτηριακής πνευμονίας εμφανίστηκε σε 13 ασθενείς υψηλής ροής και 17 ασθενείς με συμβατικό οξυγόνο, ενώ ανιχνεύθηκε βακτηριαιμία σε επτά και 11, αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για ασθενείς με σοβαρή COVID-19, η χρήση οξυγόνου υψηλής ροής μέσω ρινικού καθετήρα μείωσε σημαντικά την ανάγκη για μηχανικό αερισμό και τον χρόνο μέχρι την κλινική ανάρρωση. Η μελέτη αυτή δεν χρησιμοποίησε μια «στρατηγική κλιμάκωσης οξυγόνου», αλλά αντίθετα, εφαρμόστηκε αμέσως οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής σε ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης. Αυτή η πρώιμη ανακούφιση της εισπνευστικής προσπάθειας θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε ταχύτερη ανάρρωση περιορίζοντας τον τραυματισμό των πνευμόνων που προκαλείται από τον ίδιο τον εαυτό τους.

Οι συγγραφείς σημείωσαν έναν αριθμό περιορισμών στη μελέτη, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού ανοιχτής ετικέτας και της ανεπαρκούς ισχύος για να δείξει οποιαδήποτε διαφορά στη θνησιμότητα μεταξύ των ομάδων. Όμως, η επίδραση της θεραπείας με οξυγόνο υψηλής ροής στην ανάγκη για διασωλήνωση και την κλινική ανάρρωση θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη χρήση της.

Βιβλιογραφία

Ospina-Tascón GA, Calderón-Tapia LE, García AF, et al. Effect of High-Flow Oxygen Therapy vs Conventional Oxygen Therapy on Invasive Mechanical Ventilation and Clinical Recovery in Patients With Severe COVID-19: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;326(21):2161–2171.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1330 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr