Η βαριατρική χειρουργική μείωσε τη στεάτωση του ήπατος σε 1 χρόνο σε άτομα με διαβήτη τύπου 2

Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν είτε σε γαστρεκτομή μανίκι είτε σε γαστρική παράκαμψη Roux-en-Y εμφάνισαν παρόμοιες βελτιώσεις στην ηπατική στεάτωση και ίνωση σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με μια τυχαιοποιημένη μελέτη στη Νορβηγία.

Η μονοκεντρική αυτή μελέτη περιελάμβανε 100 ασθενείς στη Νορβηγία με διαβήτη τύπου 2 (65% γυναίκες, μέση ηλικία 47,5 έτη, μέσος δείκτης μάζας σώματος, 42 kg/m2) που τυχαιοποιήθηκαν είτε σε γαστρεκτομή μανίκι είτε σε γαστρική παράκαμψη Roux-en-Y. Το κύριο αποτέλεσμα της μελέτης ήταν η ύφεση του διαβήτη, αλλά αυτή η ανάλυση εξέτασε τα προκαθορισμένα δευτερεύοντα αποτελέσματα της ηπατικής στεάτωσης και ίνωσης που αξιολογήθηκαν με MRI (κλάσμα λίπους ήπατος), τεστ ενισχυμένης ηπατικής ίνωσης (ELF), μη επεμβατικούς δείκτες και ηπατικά ένζυμα. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο Annals of Internal Medicine την 1η Δεκεμβρίου.

Σε παρακολούθηση ενός έτους, το κλάσμα λίπους του ήπατος είχε μειωθεί παρόμοια με τη γαστρεκτομή μανικιού (-19,7%; 95% CI, -22,5% έως -16,9%) και το Roux-en-Y (-21,5%; 95% CI, – 24,3% σε −18,6%). Σχεδόν όλοι οι ασθενείς (94% και 100%, αντίστοιχα) δεν είχαν καθόλου ή χαμηλού βαθμού στεάτωση σε ένα έτος. Η κατηγορία βαθμολογίας ELF παρέμεινε σταθερή στο 77% των ασθενών, αλλά το 18% παρουσίασε επιδείνωση της ίνωσης, χωρίς ουσιαστική διαφορά μεταξύ των ομάδων.

Ως εκ τούτου, και οι δύο διαδικασίες ξεχωρίζουν ως κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές για τη μείωση του βάρους της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος. Δεν ήταν όμως όλα τα ευρήματα της μελέτης ενθαρρυντικά. Ήταν ανησυχητικό ότι η πλειονότητα των ασθενών (69%) είχε αύξηση στη βαθμολογία ELF και 1 στους 5 ασθενείς προχώρησε σε υψηλότερο βαθμό ίνωσης (κατηγορία ELF) κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Ασφαλώς χρειάζονται πιο μακροπρόθεσμα δεδομένα για την ίνωση μετά από βαριατρική χειρουργική επέμβαση. Γι’ αυτό το λόγο σχεδιάζεται μια πενταετής ανάλυση αυτής της μελέτης.

Βιβλιογραφία

Kathrine Aglen Seeberg, et al. Gastric Bypass Versus Sleeve Gastrectomy in Type 2 Diabetes: Effects on Hepatic Steatosis and Fibrosis. Ann Intern Med. doi:10.7326/M21-1962.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 871 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr