Το αλκοόλ ευθύνεται για το 4% των καρκίνων

Η κατανάλωση αλκοόλ φάνηκε να συνδέεται με περισσότερες από 740.000 νέες διαγνώσεις καρκίνου το 2020, που ισοδυναμεί με το 4% των περιπτώσεων παγκοσμίως.

Η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ συνέβαλε σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων καρκίνου, όπως έδειξαν τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο The Lancet Oncology. Ωστόσο, ακόμη και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ – που ορίζεται ως έως και δύο αλκοολούχα ποτά την ημέρα – συνέβαλε σε περισσότερες από 103.000 περιπτώσεις καρκίνου πέρυσι, ή σχεδόν 1 στις 7 κακοήθειες που σχετίζονται με το αλκοόλ.

Χρειάζεται επειγόντως να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με τη σχέση της κατανάλωσης αλκοόλ και του κινδύνου καρκίνου. Στρατηγικές δημόσιας υγείας – όπως η μειωμένη διαθεσιμότητα αλκοόλ, η επισήμανση των αλκοολούχων προϊόντων με προειδοποίηση για την υγεία και οι απαγορεύσεις μάρκετινγκ – θα μπορούσαν να μειώσουν τα ποσοστά καρκίνου που προκαλείται από το αλκοόλ.

Προηγούμενες μελέτες έχουν αποδείξει τη σχέση μεταξύ της χρήσης αλκοόλ και της ανάπτυξης πολλαπλών καρκίνων.

Μια κατευθυντήρια οδηγία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας που αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο η δίαιτα και η σωματική δραστηριότητα μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη του καρκίνου συνιστούσε στα άτομα να μην πίνουν αλκοόλ. Όσοι επιλέγουν να καταναλώνουν αλκοόλ θα πρέπει να περιορίσουν την καθημερινή κατανάλωση – ένα ποτό για τις γυναίκες και δύο ποτά για τους άνδρες – έγραψαν οι συγγραφείς των οδηγιών.

Πρόσφατα διεξήχθη μια μελέτη μοντελοποίησης με βάση τον πληθυσμό για να εκτιμηθεί η επιβάρυνση του καρκίνου που αποδίδεται στο αλκοόλ το 2020.

Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για την έκθεση στο αλκοόλ από σχεδόν όλες τις χώρες —τόσο από έρευνες όσο και από στοιχεία πωλήσεων— καθώς και τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις σχετικού κινδύνου για καρκίνο με βάση τα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ.

Υπολόγισαν πόσο τα διάφορα είδη κατανάλωσης αλκοόλ — μέτρια (< 20 g, που ισοδυναμεί με περίπου δύο ποτά την ημέρα), επικίνδυνη (20 g έως 60 g την ημέρα, ισοδύναμο με δύο έως έξι ποτά την ημέρα) ή βαριά (> 60 g ανά ημέρα ημέρα, ή περισσότερα από έξι ποτά) — συνέβαλαν στο συνολικό βάρος του καρκίνου που αποδίδεται στο αλκοόλ.

Προσδιορίστηκαν ότι 741.300 (95% διάστημα αβεβαιότητας [UI], 558.500-951.200) νέες περιπτώσεις καρκίνου — 4,1% (95% UI, 3,1-5,3) όλων των πρόσφατα διαγνωσθέντων ασθενών παγκοσμίως — αποδίδονται στην κατανάλωση αλκοόλ.

Οι άνδρες αντιπροσώπευαν περισσότερα από τα τρία τέταρτα (76,7%· 95% UI, 422.500-731.100) όλων των περιπτώσεων καρκίνου που αποδίδονται στο αλκοόλ.

Οι πιο συχνές κακοήθειες περιελάμβαναν καρκίνους του οισοφάγου (189.700 περιπτώσεις), του ήπατος (154.700 περιπτώσεις) και του μαστού (98.300 περιπτώσεις).

Τα κλάσματα που αποδίδονται στον πληθυσμό εμφανίστηκαν υψηλότερα στην ανατολική Ασία (5,7%· 95% UI, 3,6-7,9) και στην Κεντρική/Ανατολική Ευρώπη (5,6%· 95% UI, 4,6-6,6) και χαμηλότερα στη Βόρεια Αφρική (0,3%· 95% UI , 0,1-3,3) και τη δυτική Ασία (0,7%· 95% CI, 0,5-1,2). Η Βόρεια Αμερική είχε το τέταρτο χαμηλότερο κλάσμα που αποδίδεται στον πληθυσμό των 17 περιοχών που αξιολογήθηκαν.

Η βαριά κατανάλωση αλκοόλ αντιπροσώπευε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση των καρκίνων που αποδίδονται στο αλκοόλ (46,7%· 95% UI, 227.900-489.400), ακολουθούμενη από την επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ (39,4%· 95% UI, 227.700-333.100) και τη μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (5,9%·1; 1). UI, 82.600-207.200).

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανάγκη για παρεμβάσεις και αποτελεσματική πολιτική για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επίδραση της κατανάλωσης αλκοόλ στον κίνδυνο καρκίνου.

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί σημαντική επιβάρυνση του καρκίνου παγκοσμίως. Ωστόσο ο αντίκτυπος στους καρκίνους είναι συχνά άγνωστος ή παραβλέπεται, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εφαρμογής αποτελεσματικής πολιτικής και παρεμβάσεων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σχέση μεταξύ της χρήσης αλκοόλ και του κινδύνου καρκίνου και τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης αλκοόλ για την πρόληψη εμφάνισης των καρκίνων που αποδίδονται στο αλκοόλ .

Οι περιορισμοί των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση πρέπει να συνυπολογιστούν. Περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας κατανάλωσης αλκοόλ συμβαίνει εκτός καναλιών που ελέγχονται από την κυβέρνηση και, ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνεται στα δεδομένα πωλήσεων. Η αυτοαναφορά μπορεί επίσης να υποτιμήσει τη χρήση αλκοόλ μεταξύ των καταναλωτών πολύ αλκοόλ και εκείνων με προβλήματα υγείας που επιδεινώνονται από τη χρήση αλκοόλ. Επιπλέον, ούτε οι εμπορικές πωλήσεις ούτε η τρέχουσα αυτοαναφορά αντικατοπτρίζουν την προηγούμενη κατανάλωση αλκοόλ. Η προηγούμενη κατανάλωση έχει ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις για γενετικές μελέτες που συνήθως περιλαμβάνουν μεσήλικες και ηλικιωμένους συμμετέχοντες και για την κατανόηση των συσχετίσεων μεταξύ της χρήσης αλκοόλ και των καρκίνων που συνήθως έχουν εκτεταμένες περιόδους λανθάνουσας κατάστασης. Σε αυτές τις ρυθμίσεις, η προηγούμενη κατανάλωση μπορεί να έχει εξίσου επιρροή με την τρέχουσα χρήση.

Υπάρχουν διαθέσιμοι άμεσοι βιοδείκτες για την ανίχνευση του αλκοόλ. Αυτές περιλαμβάνουν τη φωσφατιδυλαιθανόλη, ένα μη φυσιολογικό φωσφολιπίδιο που σχηματίζεται παρουσία αιθανόλης. Ωστόσο, η φωσφατιδυλαιθανόλη είναι ανιχνεύσιμη μόνο εντός 28 ημερών από την έκθεση. Εάν η επαναλαμβανόμενη μέτρηση της φωσφατιδυλαιθανόλης γινόταν ρουτίνα με την πάροδο του χρόνου, θα μπορούσαμε να έχουμε εξαιρετικά χρήσιμες, εξατομικευμένες, ακριβείς διαχρονικές μετρήσεις της έκθεσης στο αλκοόλ — τουλάχιστον μέχρι να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμοι άμεσοι βιοδείκτες. Δεν ρωτάμε τα άτομα με διαβήτη ποια είναι η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη τους, το ελέγχουμε. Στη συνέχεια, συζητάμε τον κίνδυνο δυσμενών εκβάσεων για την υγεία τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών και το προσωπικό προφίλ κινδύνου τους.

Μια παρόμοια προσέγγιση θα πρέπει να εφαρμοστεί στην παροχή συμβουλών σε ασθενείς σχετικά με τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ.

Μέχρι να αντιμετωπίσουμε τους περιορισμούς στις μετρήσεις, μπορεί να υποτιμούμε τους κινδύνους για την υγεία – ειδικά τους κινδύνους καρκίνου – που σχετίζονται με το αλκοόλ. Αυτό μπορεί να ισχύει ιδιαίτερα για τα άτομα που είναι πιο ευάλωτα. Όσο πιο γρήγορα αρχίσουμε να μετράμε με ακρίβεια την έκθεση στο αλκοόλ, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να κατανοήσουμε το πραγματικό υπερβολικό βάρος του καρκίνου που αποδίδεται στο αλκοόλ και να παρέμβουμε αποτελεσματικά.

Βιβλιογραφία

Rumgay H, et al. Lancet Oncol. 2021;doi:10.1016/S1470-2045(21)00279-5.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 871 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr