Τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας παρακολούθησης ατόμων με προδιαβήτη

Στα 21 χρόνια, η θνησιμότητα ήταν παρόμοια σε ασθενείς με προδιαβήτη που αρχικά τυχαιοποιήθηκαν σε παρέμβαση στον τρόπο ζωής, σε μετφορμίνη ή σε εικονικό φάρμακο.

Στο Πρόγραμμα Πρόληψης Διαβήτη (Diabetes Prevention Program), 3200 ενήλικες (μέση ηλικία 51 έτη) με προδιαβήτη και παχυσαρκία τυχαιοποιήθηκαν σε μια εντατική παρέμβαση στον τρόπο ζωής, σε μετφορμίνη ή σε εικονικό φάρμακο. Σε ευρήματα που δημοσιεύθηκαν το 2002, οι συμμετέχοντες στις ομάδες του τρόπου ζωής και της μετφορμίνης είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να πληρούσαν τα γλυκαιμικά κριτήρια για διαβήτη στα 3 χρόνια.

Μετά την ολοκλήρωση της τυχαιοποιημένης μελέτης, οι περισσότεροι συμμετέχοντες συνέχισαν σε μια φάση μακροπρόθεσμης παρακολούθησης, κατά την οποία όσοι ήταν στην ομάδα μετφορμίνης συνέχισαν να λαμβάνουν μετφορμίνη ενώ σε αυτούς που ήταν  στην ομάδα του τρόπου ζωής προσφέρθηκαν πρόσθετες συνεδρίες «ενίσχυσης».

Τώρα, οι ερευνητές αναφέρουν τη μακροχρόνια θνησιμότητα. Σε διάμεση παρακολούθηση 21 ετών, η σχετιζόμενη με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο και η συνολική θνησιμότητα δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων (συνολική θνησιμότητα περίπου 14% σε κάθε ομάδα). Οι αναλύσεις ευαισθησίας για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στο υπόβαθρο κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης (π.χ. έναρξη της μετφορμίνης από ορισμένα άτομα που δεν ανήκουν στην αρχική ομάδα μετφορμίνης) δεν άλλαξαν τα ευρήματα θνησιμότητας. Στα 21 έτη, ο επιπολασμός του διαβήτη ήταν 53%, 55% και 60% στις ομάδες του τρόπου ζωής, της μετφορμίνης και του εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα.

Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι οι παρεμβάσεις που καθυστερούν τη μετάβαση από τον προδιαβήτη στον διαβήτη – κατηγορίες που διακρίνονται από κάπως αυθαίρετα όρια εργαστηριακών εξετάσεων – είναι ανεπαρκείς για τη μείωση της θνησιμότητας. Η απουσία αυστηρής τυχαιοποίησης κατά τη διάρκεια αυτής της εκτεταμένης παρακολούθησης είναι ένας προφανής περιορισμός στην ερμηνεία των ευρημάτων. Ωστόσο, μάλλον αυτά τα αποτελέσματα αποδυναμώνουν την ένδειξη συνταγογράφησης μετφορμίνης σε ασθενείς με προδιαβήτη — μια πρακτική που «πρέπει να λαμβάνεται υπόψη» σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας.

Βιβλιογραφία

Lee CG et al. Effect of metformin and lifestyle interventions on mortality in the diabetes prevention program and diabetes prevention program outcomes study. Diabetes Care 2021 Dec; 44:2775.

Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002 Feb 7; 346:393-403.

American Diabetes Association Professional Practice Committee. Prevention or Delay of Type 2 Diabetes and Associated Comorbidities: Standards of Medical Care in Diabetes—2022. Diabetes Care 2022; 45:Suppl 1:S42

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 878 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr