Ελάχιστα άτομα με διαβήτη έχουν σωστά ρυθμισμένους τους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα

Λιγότερο από το 20% των Αμερικανών ενηλίκων με διαβήτη τύπου 2 επιτυγχάνουν τους στόχους για τη μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο (CVD), σύμφωνα με μια νέα επιστημονική δημοσίευση από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA).

Οι στόχοι αυτοί είναι τα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c), η αρτηριακή πίεση, η “κακή” χοληστερόλη (LDL), καθώς και το κάπνισμα. Η επίτευξή τους έχει μεγάλη σημασία για τα άτομα με διαβήτη διότι έχουν πολλαπλάσιο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα από τα μη διαβητικά άτομα.

Οι αριθμοί γίνονται ακόμη πιο ζοφεροί αν ενσωματωθεί και το βάρος στην εξίσωση. Λιγότερο από το 10% των ενηλίκων με διαβήτη τύπου 2 πέτυχαν τους προαναφερθέντες στόχους και διατήρησαν επίσης δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) κάτω από 30 – το όριο για την παχυσαρκία.

Και όταν εξετάζουμε ενήλικες στις ΗΠΑ με διαβήτη τύπου 2 και γνωστή αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο, μόνο το 6,8% πέτυχε τους στόχους για τα επίπεδα HbA1c, την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη LDL και τους μη καπνιστές. Ακόμη χειρότερα, μόνο το 2,7% πέτυχε αυτούς τους στόχους και είχε ΔΜΣ κάτω από 30.

Πολύ λίγοι άνθρωποι – λιγότερο από το 20% αυτών με διαβήτη τύπου 2 – διαχειρίζονται με επιτυχία τον κίνδυνο καρδιακής νόσου και πάρα πολλοί αγωνίζονται να σταματήσουν το κάπνισμα και να χάσουν βάρος, δύο βασικοί παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Οι επαγγελματίες υγείας, ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης και οι ευρύτερες κοινοτικές οργανώσεις έχουν όλοι να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των ατόμων με διαβήτη τύπου 2.

Αυτή η νέα επιστημονική δημοσίευση είναι μια επείγουσα έκκληση για δράση για να ακολουθηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες και να αναπτυχθούν νέες βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της θεραπείας του διαβήτη τύπου 2 και τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου.

Μία από τις στρατηγικές που αναφέρονται στις συστάσεις της δημοσίευσης είναι η ενσωμάτωση αναστολέων SGLT2 ή αγωνιστών υποδοχέα GLP-1 στο θεραπευτικό σχήμα του ασθενούς.

Από το 2015, έχουν ολοκληρωθεί ορισμένες σημαντικές εθνικές και διεθνείς κλινικές μελέτες που εξέτασαν ειδικά νέα φάρμακα για τον διαβήτη τύπου 2 για τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου και καρδιαγγειακής θνησιμότητας μεταξύ των ατόμων με διαβήτη τύπου 2. Οι αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 έχει βρεθεί ότι βελτιώνουν το σάκχαρο και το βάρος και έχουν αλλάξει το παιχνίδι στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού, καρδιακής ανεπάρκειας και νεφρικής νόσου.

Για παράδειγμα, η σεμαγλουτίδη, ένας αγωνιστής υποδοχέα GLP-1, είναι επί του παρόντος εγκεκριμένος από τον FDA σε διαφορετικές δόσεις για μια σειρά από ενδείξεις. Σε χαμηλότερες δόσεις, το ενέσιμο (Ozempic) και το από του στόματος φάρμακο (Rybelsus) ενδείκνυνται για τον διαβήτη τύπου 2 και για τη μείωση του κινδύνου σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων, συμπεριλαμβανομένου του εμφράγματος, του εγκεφαλικού και του θανάτου. Η σεμαγλουτίδη έχει εγκριθεί για τη χρόνια διαχείριση του βάρους στην υψηλότερη δόση των 2,4 mg.

Όσον αφορά την ενσωμάτωση θεραπειών για τη μείωση των λιπιδίων, οι στατίνες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας λιπιδίων στον διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο, πέρα ​​από αυτές, σημειώνονται επίσης τα οφέλη της εζετιμίμπης, της θεραπείας με αναστολέα PCSK9, των δεσμευτών χολικών οξέων και του μπεμπεδοϊκού οξέος.

Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία δεν συνιστά έναν «ομοιόμορφο» στόχο αρτηριακής πίεσης για τους ασθενείς, επισημαίνεται στη δήλωση της AHA, και αντίθετα χρησιμοποιεί ένα μοντέλο διαστρωμάτωσης κινδύνου για να αποφύγει την υπερθεραπεία σε ευπαθείς ασθενείς με συννοσηρότητες και να μειώσει την πιθανότητα πολυφαρμακίας και τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.

Σε αντίθεση με τον γενικό στόχο αρτηριακής πίεσης του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας/ΑΗΑ κάτω από 130/80, η ADA είπε ότι οι ασθενείς με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο (υπάρχουσα αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος ή βαθμολογία κινδύνου 10 ετών 15% ή υψηλότερη) θα πρέπει να στοχεύουν σε στόχο κάτω από 140 /90 ή κάτω από 130/80 εάν μπορεί να επιτευχθεί με ασφάλεια. Οι συστάσεις της ADA τόνισαν επίσης την ανάγκη διπλής αντιυπερτασικής θεραπείας.

Το πιο σημαντικό είναι να γίνεται μια εξατομικευμένη, με επίκεντρο τον ασθενή προσέγγιση για τη διαχείριση όλων των στόχων για τον μετριασμό του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου στον διαβήτη τύπου 2

Βιβλιογραφία

Joseph JJ, et al “Comprehensive management of cardiovascular risk factors for adults with type 2 diabetes: A scientific statement from the American Heart Association” Circulation 2022; DOI: 10.1161/CIR.0000000000001040.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1173 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr