Υπό ανάπτυξη το 20δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο για ενήλικες. Δείτε γιατί το χρειαζόμαστε

Σε μια μελέτη φάσης 3, οι ανοσοαποκρίσεις στο PCV20 δεν ήταν κατώτερες τόσο από το PCV13 όσο και από το PPSV23 για όλους τους ορότυπους που καλύπτει εκτός από έναν.

Τα συζευγμένα εμβόλια κατά του πνευμονιοκόκκου (Streptococcus pneumoniae) προκαλούν ανοσία μεγαλύτερης διάρκειας από τα πολυσακχαριδικά εμβόλια. Το τρέχον συζευγμένο εμβόλιο (PCV13) περιέχει 13 πνευμονιοκοκκικά αντιγόνα. Ως εκ τούτου, συνιστάται πρόσθετος εμβολιασμός με το 23δύναμο πολυσακχαριδικό (PPSV23) για την κάλυψη περισσότερων ορότυπων. Μπορεί αυτό το σχήμα να βελτιωθεί;

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3, στην οποία συμμετείχαν ενήλικες χωρίς προηγούμενο εμβολιασμό κατά του πνευμονιόκοκκου, οι συμμετέχοντες ηλικίας ≥ 60 ετών έλαβαν PCV20 (ένα νέο συζευγμένο εμβόλιο) ή PCV13 και μετά 1 μήνα αργότερα, φυσιολογικό ορό ή PPSV23, αντίστοιχα (δηλαδή, χορηγήθηκε PCV20 με ή χωρίς μεταγενέστερο PPSV23). Τα επίπεδα των λειτουργικών αντισωμάτων στη συνέχεια αξιολογήθηκαν ως γεωμετρικοί μέσοι τίτλοι (GMT) οψονοφαγοκυτταρικής δραστηριότητας. Οι τίτλοι για 20 ορότυπους εμβολίου μετρήθηκαν σε ορούς που συλλέχθηκαν κατά την έναρξη και 1 μήνα μετά τη χορήγηση του PCV20 ή του PCV13. Οι τίτλοι για τους 7 επιπλέον ορότυπους μετρήθηκαν σε ορούς που συλλέχθηκαν 1 μήνα μετά το αλατούχο διάλυμα ή το PPSV23.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ηλικίας ≥ 60 ετών, 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό με PCV20, οι GMT στους 13 ορότυπους του PCV13 ήταν όλοι αξιοσημείωτα αυξημένοι από την αρχική τιμή και δεν ήταν κατώτεροι από εκείνες των ατόμων που έλαβαν μόνο PCV13. Υπήρξαν επίσης ισχυρές αυξήσεις στα GMT και για τους επτά επιπλέον ορότυπους από την έναρξη έως τον 1 μήνα μετά το PCV20. Για έξι από τους επτά ορότυπους, αυτές οι αυξήσεις δεν ήταν κατώτερες σε 1 μήνα σε σύγκριση με εκείνες στους λήπτες PPSV23.

Το PPSV23 συνιστάται για άτομα ηλικίας ≥ 65 ετών για να επεκτείνεται η κάλυψη των οροτύπων που δεν περιέχονται στο PCV13. Η επέκταση του αριθμού των οροομάδων σε ένα νέο συζευγμένο εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο — PCV20 — θα μπορούσε να σημάνει το τέλος αυτής της πρακτικής, ενώ ταυτόχρονα θα προκαλέσει μια ανθεκτική, προστατευτική ανοσολογική απόκριση για τους ορότυπους που καλύπτονται.

Βιβλιογραφία

Essink B et al. Pivotal Phase 3 Randomized Clinical Trial of the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of 20-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine in Adults 18 Years and Older. Clin Infect Dis 2021 Dec 23

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 835 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr