Νέες οδηγίες για τη διάγνωση και τη θεραπεία της εκκολπωματίτιδας

Το American College of Physicians δημοσίευσε πρόσφατα δύο νέες κλινικές οδηγίες για τη διάγνωση και τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με εκκολπωματίτιδα.

Η πρώτη κατευθυντήρια γραμμή παρείχε κλινικές συστάσεις για τη διάγνωση και τη διαχείριση ασθενών με οξεία εκκολπωματίτιδα του αριστερού παχέος εντέρου. Βασίστηκε σε μια συστηματική ανασκόπηση σχετικά με τη χρήση της αξονικής τομογραφίας για τη διάγνωση και τη θεραπεόα με νοσηλεία, αντιβιοτικά και διαδερμική παροχέτευση τυχόν αποστήματος. Η δεύτερη κατευθυντήρια γραμμή, βασισμένη επίσης στα τρέχοντα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα οφέλη και τις βλάβες, επικεντρώθηκε στον ρόλο της κολονοσκόπησης για τη διαγνωστική αξιολόγηση του καρκίνου του παχέος εντέρου (CRC) μετά από μια εικαζόμενη διάγνωση οξείας αριστερής εκκολπωματίτιδας του παχέος εντέρου και στο ρόλο της φαρμακευτικής και μη φαρμακευτικής θεραπείας και της εκλεκτικής χειρουργικής επέμβασης για την πρόληψη της υποτροπής μετά την αρχική θεραπεία της οξείας επιπλεγμένης ή μη επιπλεγμένης αριστερής εκκολπωματίτιδας του παχέος εντέρου. Η Επιτροπή Κλινικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ACP ανέπτυξε τις συστάσεις, οι οποίες ισχύουν για όλους τους κλινικούς ιατρούς και τις δημοσίευσε στις 18 Ιανουαρίου 2022 στο Annals of Internal Medicine.

Στην πρώτη κατευθυντήρια γραμμή, η ACP πρότεινε στους κλινικούς γιατρούς:

  • Χρήση αξονικής τομογραφίας κοιλίας όταν υπάρχει διαγνωστική αβεβαιότητα σε ασθενή με υποψία οξείας εκκολπωματίτιδας του παχέος εντέρου (σύσταση υπό όρους, στοιχεία χαμηλής βεβαιότητας) ,
  • Αντιμετώπιση αρχικά των περισσότερων ανοσοεπαρκών ασθενών με οξεία μη επιπλεγμένη αριστερή εκκολπωματίτιδα του παχέος εντέρου σε εξωνοσοκομειακά λόγω έλλειψης στοιχείων που υποδηλώνουν όφελος από τη συνήθη νοσηλεία για αυτούς τους ασθενείς (σύσταση υπό όρους, στοιχεία χαμηλής βεβαιότητας) και
  • Αντιμετώπιση αρχικά επιλεγμένων ασθενών με οξεία μη επιπλεγμένη εκκολπωματίτιδα του παχέος εντέρου χωρίς αντιβιοτικά (σύσταση υπό όρους, στοιχεία χαμηλής βεβαιότητας).

Οι «επιλεγμένοι» ασθενείς ορίστηκαν ως ανοσοεπαρκείς ασθενείς με μη επιπλεγμένη αριστερή εκκολπωματίτιδα, χωρίς συστηματική φλεγμονώδη απόκριση ή ανοσοκαταστολή, που δεν είναι ιατρικά εύθραυστοι, δεν χρειάζονται νοσηλεία και μπορούν να παρακολουθούνται ως εξωτερικοί ασθενείς υπό ιατρική επίβλεψη με κοινωνική και οικογενειακή υποστήριξη .

Τα στοιχεία ήταν ασαφή για την αξιολόγηση των οφελών και των βλαβών για τη συσχέτιση μεταξύ της απεικόνισης CT και των αποτελεσμάτων υγείας των ασθενών που σχετίζονται με την εκκολπωματίτιδα, της συγκριτικής αποτελεσματικότητας των αντιβιοτικών σχημάτων και της διαδερμικής παροχέτευσης έναντι της συντηρητικής αντιμετώπισης για το απόστημα επαληθευμένο με CT, ανέφερε η κατευθυντήρια οδηγία.

Η δεύτερη κατευθυντήρια γραμμή παρείχε τις ακόλουθες συστάσεις:

Το ACP προτείνει οι κλινικοί γιατροί

  • να παραπέμπουν ασθενείς για κολονοσκόπηση μετά από ένα αρχικό επεισόδιο επιπλεγμένης εκκολπωματίτιδας αριστερής πλευράς του παχέος εντέρου, εάν δεν έχουν υποβληθεί σε πρόσφατη κολονοσκόπηση, δεδομένου ότι ο καρκίνος παχέος εντέρου μπορεί σπάνια να εμφανιστεί με σημεία και συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της οξείας επιπλεγμένης εκκολπωματίτιδας και μπορεί να έχει παρόμοια CT ευρήματα (σύσταση υπό όρους, στοιχεία χαμηλής βεβαιότητας).
  • να αποφεύγουν τη χρήση μεσαλαμίνης για την πρόληψη της υποτροπιάζουσας εκκολπωματίτιδας λόγω μη αποδεδειγμένων κλινικών οφελών αλλά γνωστών βλαβών, όπως επιγαστρικό άλγος, ναυτία, διάρροια, ζάλη, εξάνθημα και νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία. (ισχυρή σύσταση, αποδεικτικά στοιχεία υψηλής βεβαιότητας).
  • να συζητήσουν την εκλεκτική χειρουργική επέμβαση για την πρόληψη της υποτροπιάζουσας εκκολπωματίτιδας μετά την αρχική θεραπεία σε ασθενείς που έχουν είτε μη επιπλεγμένη εκκολπωματίτιδα που είναι επίμονη ή υποτροπιάζει συχνά ή επιπλεγμένη εκκολπωματίτιδα (σύσταση υπό όρους, στοιχεία χαμηλής βεβαιότητας). Η τεκμηριωμένη απόφαση εάν θα υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση ή όχι θα πρέπει να εξατομικεύεται με βάση τη συζήτηση για τα πιθανά οφέλη, τις βλάβες, το κόστος και τις προτιμήσεις των ασθενών.

Βιβλιογραφία

Ethan M. Balk, et al. Evaluation and Management After Acute Left-Sided Colonic Diverticulitis. Ann Intern Med. doi:10.7326/M21-1646.

Amir Qaseem, et al. Colonoscopy for Diagnostic Evaluation and Interventions to Prevent Recurrence After Acute Left-Sided Colonic Diverticulitis: A Clinical Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. doi:10.7326/M21-2711.

Ethan M. Balk, et al. Diagnostic Imaging and Medical Management of Acute Left-Sided Colonic Diverticulitis. Ann Intern Med. doi:10.7326/M21-1645.

Amir Qaseem, et al. Diagnosis and Management of Acute Left-Sided Colonic Diverticulitis: A Clinical Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. doi:10.7326/M21-2710.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr