Εάν έχετε δυσπεψία η θεραπεία εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού φαίνεται ότι θα σας απαλλάξει από τα συμπτώματα

Μια συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση διαπίστωσε ότι η θεραπεία εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού συσχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά ίασης και ποσοστά βελτίωσης των συμπτωμάτων σε θετικούς στο ελικοβακτηρίδιο ασθενείς με λειτουργική δυσπεψία.

Οι ερευνητές εξέτασαν την ιατρική βιβλιογραφία έως τον Οκτώβριο του 2021 για να προσδιορίσουν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που συνέκριναν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας εκρίζωσης έναντι της αντιεκκριτικής θεραπείας ή της προκινητικής, με ή χωρίς placebo αντιβιοτικά ή μόνο εικονικό φάρμακο σε ενήλικες με λειτουργική δυσπεψία που είχαν θετική εξέταση για ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. pylori). Η κύρια έκβαση ήταν η επίδραση της θεραπείας εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου στη θεραπεία ή τη βελτίωση της λειτουργικής δυσπεψίας, ενώ τα δευτερεύοντα αποτελέσματα περιλάμβαναν την επίδραση της θεραπείας εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στα συμπτώματα της λειτουργικής δυσπεψίας σύμφωνα με τα ποσοστά εκρίζωσης, την επιτυχία ή την αποτυχία της θεραπείας εκρίζωσης και τα χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά, και τις ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας που οδήγησαν σε απόσυρση από τη μελέτη. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στις 12 Ιανουαρίου στο περιοδικό Gut.

Η ανασκόπηση περιλάμβανε 29 μελέτες με 6.781 ασθενείς, με παρακολούθηση τουλάχιστον 3 μηνών. Συνολικά, 3.625 ασθενείς έλαβαν θεραπεία εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου και 3.156 έλαβαν θεραπεία ελέγχου. Η θεραπεία εκρίζωσης ήταν ανώτερη από τον έλεγχο και για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της λειτουργικής δυσπεψίας (σχετικός κίνδυνος [RR] για μη θεραπεία, 0,91 [95% CI, 0,88 έως 0,94]· αριθμός που απαιτείται για θεραπεία, 14 [95% CI, 11 έως 21]) και για τη βελτίωση των συμπτωμάτων (RR για καμία βελτίωση, 0,84 [95% CI, 0,78 έως 0,91]· αριθμός που απαιτείται για θεραπεία, 9 [95% CI, 7 έως 17]). Αν και δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού εκρίζωσης και του σχετικού κινδύνου βελτίωσης ή ίασης, σημειώθηκε μεγαλύτερο μέγεθος επίδρασης σε άτομα με επιτυχή έναντι αποτυχημένης εκρίζωσης (RR, 0,65 [95% CI, 0,52 έως 0,82]· αριθμός που απαιτείται για θεραπεία, 4,5 [95% CI, 3 έως 9]). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν πιο συχνές σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία εκρίζωσης (RR, 2,19 [95% CI, 1,10 έως 4,37] και 2,60 [95% CI, 1,47 έως 4,58], αντίστοιχα).

Το συμπέρασμα είναι ότι η θεραπεία εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου μπορεί να βελτιώσει ή να θεραπεύσει τα συμπτώματα της λειτουργικής δυσπεψίας και ότι θα πρέπει να θεωρείται θεραπεία πρώτης γραμμής σε θετικούς στο ελικοβακτηρίδιο ασθενείς με αυτή τη διαταραχή. Οι μελλοντικές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες θα πρέπει να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα αυτής της θεραπείας σε ασθενείς που έχουν λειτουργική δυσπεψία χωρίς λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, καθώς ο μηχανισμός του οφέλους δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Βιβλιογραφία

Ford AC, Tsipotis E, Yuan Y, et alEfficacy of Helicobacter pylori eradication therapy for functional dyspepsia: updated systematic review and meta-analysisGut Published Online First: 12 January 2022.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1020 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr