Έχει σημασία ποιό εμβόλιο COVID-19 θα κάνετε στην 3η (ενισχυτική) δόση;

Τόσο οι ομόλογες όσο και οι ετερόλογες ενισχυτικές δόσεις φάνηκαν συγκριτικά ασφαλείς και ανοσογονικές.

«Ποιο εμβόλιο COVID-19 πρέπει να λάβω ως ενισχυτική δόση;» Το NIH έδωσε τώρα στοιχεία σχετικά με αυτήν την συνηθισμένη ερώτηση με μια ενδιάμεση αναφορά της μελέτης MixNMatch φάσης 1–2, μη τυχαιοποιημένης προσαρμοστικού σχεδιασμού 100 μg mRNA-1273 (Moderna), 5×1010 σωματιδίων ιού του Ad26.COV2 (Johnson & Johnson) ή 30 μg BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) για την ενίσχυση ατόμων που είχαν ολοκληρώσει την αρχική σειρά εμβολιασμού με ένα από αυτά τα τρία εμβόλια ≥12 εβδομάδες νωρίτερα και δεν είχαν βιώσει επεισόδιο COVID-19.

Μεταξύ 458 ατόμων που εγγράφηκαν μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου 2021 (με παρόμοιους αριθμούς να έχουν λάβει καθένα από τα 3 εμβόλια για την κύρια σειρά τους), 154, 150 και 153 άτομα ενισχύθηκαν με τα εμβόλια Moderna, Johnson & Johnson και Pfizer-BioNTech, αντίστοιχα. Τα προφίλ αντιδραστικότητας και ασφάλειας των εμβολίων ήταν συγκρίσιμα με αυτά της σειράς πρωτογενούς ανοσοποίησης. Στις 29 ημέρες μετά την ενισχυτική ανοσοποίηση, καθένας από τους εννέα πιθανούς συνδυασμούς πρωτογενούς ενίσχυσης αύξησε τους τίτλους αντισωμάτων εξουδετέρωσης και δέσμευσης σε συγκρίσιμα επίπεδα. Όλοι εκτός από τον ομόλογο συνδυασμό Johnson & Johnson αύξησαν τις ειδικές για την ακίδα αποκρίσεις CD4+ Τ-κυττάρων. Οι αποκρίσεις των CD8+ Τ-κυττάρων ήταν υψηλότερες στους λήπτες της πρωτογενούς σειράς Johnson & Johnson και η ετερόλογη ενίσχυση με την Johnson & Johnson αύξησε τις αποκρίσεις CD8+ σε εκείνα τα άτομα που είχαν λάβει πρωτογενή ανοσοποίηση με εμβόλιο mRNA.

Η μελέτη παρέχει επιβεβαίωση για την ασφάλεια και την ανοσογονικότητα των ομόλογων και ετερόλογων εμβολιασμών κατά του COVID-19. Όμως, περιορίζεται από το μικρό της μέγεθος, τη σύντομη παρακολούθηση και την έλλειψη κλινικών τελικών σημείων. Ωστόσο, η εμφάνιση της παραλλαγής Omicron αντιπροσωπεύει ένα απροσδόκητο πείραμα της φύσης — επομένως η αξιολόγηση της σχετικής συχνότητας και σοβαρότητας των λοιμώξεων από την Omicron σε αυτόν τον πληθυσμό της μελέτης θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Βιβλιογραφία

Atmar RL et al. Homologous and heterologous Covid-19 booster vaccinations. N Engl J Med 2022 Jan 26.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1021 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr