Οι περισσότεροι άνθρωποι που έμειναν ικανοποιημένοι από τη βαριατρική χειρουργική θα ήθελαν να την είχαν κάνει νωρίτερα

Η μειωμένη σωματική υγεία και η μειωμένη ποιότητα ζωής, μεταξύ άλλων παραγόντων, ήταν οι κύριοι καθοριστικοί παράγοντες για τους ενήλικες με παχυσαρκία να προχωρήσουν σε βαριατρική χειρουργική, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο Clinical Obesity.

Δεδομένου του παγκόσμιου αυξανόμενου επιπολασμού της σοβαρής παχυσαρκίας με τις συνοδές νοσηρές παθήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της βαριατρικής χειρουργικής, είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι μόνο ένα κλάσμα ασθενών με παχυσαρκία υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους. Οι ασθενείς που πάσχουν από παχυσαρκία φαίνεται να αντιμετωπίζουν πολύπλοκα και πολυεπίπεδα εμπόδια, τα οποία καθυστερούν ή και αποτρέπουν αποτελεσματικές και καθιερωμένες στρατηγικές θεραπείας.

Ο Widmer και οι συνεργάτες του εξέτασαν 665 ενήλικες που υποβλήθηκαν σε βαριατρική χειρουργική μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2020. Η διαδικτυακή έρευνα ήταν ένα αυτοσχεδιασμένο, μη επικυρωμένο ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 20 ερωτήσεις και ήταν ανοιχτό σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα με ιστορικό βαριατρικής χειρουργικής.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες απέδωσαν την παχυσαρκία τους στην υπερκατανάλωση τροφής (79,8%), στη σωματική αδράνεια (56%), σε γενετικούς παράγοντες (40,1%) και/ή στην έλλειψη πειθαρχίας (39,5%).

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 85,1% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι με το μετεγχειρητικό τους αποτέλεσμα, με το 70% να αναφέρει ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι 5 χρόνια μετά την επέμβαση. Μεταξύ των ερωτηθέντων, το 73,3% είπε εκ των υστέρων ότι θα προτιμούσαν να είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους νωρίτερα. Τα κύρια κίνητρα που αναφέρθηκαν για την επιλογή χειρουργείου περιελάμβαναν τον περιορισμό στις καθημερινές δραστηριότητες (45,1%), την επιδεινωμένη κατάσταση υγείας (32,6%) και την έλλειψη διάθεσης για “επιπρόσθετεςδίαιτες” (11,6%).

Οι ερωτηθέντες είπαν ότι οι βαριατρικοί χειρουργοί που κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους αφιερώνουν χρόνο για να ακούσουν τα προβλήματά τους (74,7%), έχουν ενσυναίσθηση (64%) και δείχνουν κατανόηση (56%). Η κοντινή τοποθεσία (46,3%) και οι συστάσεις φίλων (35,4%) ήταν οι πιο καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή του βαριατρικού κέντρου.

Η μελλοντική διαχείριση των ασθενών με παχυσαρκία θα πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή μεταφορά πληροφοριών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και διεπιστημονική λήψη αποφάσεων για την κλιμάκωση της θεραπείας.

Βιβλιογραφία

Widmer J, et al. Online survey on factors influencing patients’ motivation to undergo bariatric surgery. Clin Obes. 2021;doi:10.1111/cob.12500.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1022 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr