Η εμπαγλιφλοζίνη βοηθά στην καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης

Η εμπαγλιφλοζίνη βοηθά, ακόμη και όταν προστίθεται σε άλλα καρδιαγγειακά φάρμακα.

Η εμπαγλιφλοζίνη βελτιώνει τα αποτελέσματα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF), αλλά πόσο επηρεάζει τα αποτελέσματα η θεραπεία όταν προστίθεται σε άλλα φάρμακα; Στην τυχαιοποιημένη μελέτη EMPEROR-Reduced σε 3.730 ασθενείς με HFrEF, η εμπαγλιφλοζίνη (σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο) μείωσε την πρωταρχική έκβαση της πρώτης νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια ή καρδιαγγειακό θάνατο κατά 25% — από 24,7% σε 19,4%. Τώρα, σε μια post hoc ανάλυση, οι ερευνητές εξέτασαν εάν αυτά τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τις άλλες ταυτόχρονες θεραπείες.

Η σχετική μείωση του κινδύνου διατηρήθηκε, ανεξάρτητα από τη δόση του αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ΜΕΑ) ή του αναστολέα των υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ARB) (αναλογίες κινδύνου, 0,67 σε ≥50% των δόσεων στόχου και 0,85 για <50%). Τα ευρήματα ήταν παρόμοια για τους β-αποκλειστές (HRs, 0,81 σε ≥50% των δόσεων στόχου και 0,66 για <50%).

Η εμπαγλιφλοζίνη απέτρεψε τα αποτελέσματα της καρδιακής ανεπάρκειας ακόμη και σε ασθενείς που έλαβαν τριπλή θεραπεία με

  1. έναν αναστολέα ΜΕΑ, ARB ή σακουμπιτρίλ/βαλσαρτάνη
  2. έναν β-αποκλειστή και
  3. έναν ανταγωνιστή αλδοστερόνης (HRs, 0,73 έναντι 0,76 χωρίς τριπλή θεραπεία).

Τα οφέλη της εμπαγλιφλοζίνης φάνηκε να είναι συνεπή σε διάφορους τύπους και δόσεις της βασικής θεραπείας. Οι συγγραφείς προτείνουν η εμπαγλιφλοζίνη να θεωρείται «θεμελιώδης» θεραπεία. Ωστόσο, οι post hoc αναλύσεις έχουν διερευνητικό χαρακτήρα, καθώς χάνονται τα οφέλη της τυχαιοποίησης. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η συμπληρωματική θεραπεία με εμπαγλιφλοζίνη προσφέρει όφελος ανεξάρτητα από τις θεραπείες και τις δοσολογίες του υποβάθρου.

Βιβλιογραφία

Verma S et al. Empagliflozin in the treatment of heart failure with reduced ejection fraction in addition to background therapies and therapeutic combinations (EMPEROR-Reduced): A post-hoc analysis of a randomised, double-blind trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2022 Jan; 10:35.

Rydén L and Ferrannini G. Is the impact of add on heart failure therapy influenced by background therapy? Lancet Diabetes Endocrinol 2022 Jan; 10:3.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 835 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr