Οι συσκευές καταγραφής της σωματικής δραστηριότητας συμβάλλουν στην αύξηση της άσκησης

Σε μια μετανάλυση, τα καθημερινά βήματα και η μέτρια έως έντονη δραστηριότητα αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια 12 εβδομάδων χρήσης.

Οι συσκευές καταγραφής της φυσικής δραστηριότητας που παρέχουν στους χρήστες άμεση ανατροφοδότηση (π.χ. βηματόμετρα, έξυπνα ρολόγια) μπορεί να βοηθήσουν στην αύξηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας στους ενήλικες, αλλά οι μελέτες συχνά έχουν περιοριστεί σε συγκεκριμένους πληθυσμούς ασθενών και έχουν δώσει ασυνεπή αποτελέσματα.

Η μελέτη

Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια μετανάλυση 121 τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων μελετών (με 16.000 ενήλικες) στις οποίες οι συσκευές παρακολούθησης φυσικής δραστηριότητας κάθε είδους συγκρίθηκαν με οποιαδήποτε παρέμβαση που δεν παρείχε ανατροφοδότηση. Οι περισσότερες από τις μελέτες έγιναν σε χώρες υψηλού εισοδήματος. Η διάμεση διάρκεια των παρεμβάσεων ήταν 12 εβδομάδες.

Αποτελέσματα

Κατά την έναρξη, ο διάμεσος ημερήσιος αριθμός βημάτων ήταν περίπου 7.000. Μετά τις παρεμβάσεις, οι μέσες διαφορές στη δραστηριότητα μεταφράστηκαν σε 1.235 περισσότερα καθημερινά βήματα και 49 περισσότερα εβδομαδιαία λεπτά μέτριας έως έντονης δραστηριότητας μεταξύ των χρηστών συσκευών παρακολούθησης φυσικής δραστηριότητας από ό,τι μεταξύ των μη χρηστών — και οι δύο σημαντικές διαφορές. Ο χρόνος καθιστικής ζωής δεν διέφερε σημαντικά στις δύο ομάδες. Η βεβαιότητα των στοιχείων ήταν χαμηλή για τον αριθμό των βημάτων και μέτρια για μέτρια έως έντονη δραστηριότητα και καθιστική ζωή.

Συμπέρασμα

Πρόσφατες μεταναλύσεις έχουν συσχετίσει μια αύξηση κατά 1.000 ημερήσια βήματα με 6% έως 36% σχετική μείωση της θνησιμότητας από κάθε αιτία και 20 έως 25 λεπτά μέτριας έως έντονης δραστηριότητα καθημερινά με έως και 60% σχετική μείωση της θνησιμότητας από κάθε αιτία. Αυτές οι δραματικές συσχετίσεις μεταξύ δραστηριότητας και θνησιμότητας πιθανότατα επηρεάζονται και από συγχυτικούς παράγοντες (π.χ. όσοι ασκούνται εμπλέκονται επίσης σε άλλες υγιεινές συμπεριφορές). Ωστόσο, οι αυξήσεις της δραστηριότητας που σχετίζονται με τη χρήση των συσκευών παρακολούθησης σε αυτήν την ανάλυση είναι πιθανό να είναι κλινικά σχετικές.

Βιβλιογραφία

Larsen RT et al. Effectiveness of physical activity monitors in adults: Systematic review and meta-analysis. BMJ 2022 Jan 26; 376:e068047.

Hall, K.S., Hyde, E.T., Bassett, D.R. et al. Systematic review of the prospective association of daily step counts with risk of mortality, cardiovascular disease, and dysglycemia. Int J Behav Nutr Phys Act 17, 78 (2020).

Ekelund U et al. Dose-response associations between accelerometry measured physical activity and sedentary time and all cause mortality: Systematic review and harmonised meta-analysis. BMJ 2019 Aug 21; 366:l4570.

Klenk J and Kerse N. Every step you take. Walk more and sit less: Even light exercise is linked to a lower risk of death. BMJ 2019 Aug 21; 366:l5051.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1023 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr