Ποιά είναι η καλύτερη αντιθρομβωτική θεραπεία για ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβλήθηκαν σε διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων;

Μια post hoc ανάλυση από τη μελέτη AUGUSTUS υποστηρίζει το apixaban με έναν αναστολέα P2Y12 χωρίς ασπιρίνη, ανεξάρτητα από τον αρχικό κίνδυνο αιμορραγίας και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ένας αυξανόμενος όγκος δεδομένων υποστηρίζει σθεναρά την αποφυγή τριπλής θεραπείας (από του στόματος αντιπηκτικό, αναστολέας P2Y12 και ασπιρίνη) για ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβάλλονται σε διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων (PCI) ή που αντιμετωπίζουν οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.

Σε αυτήν την post hoc ανάλυση από τη μελέτη AUGUSTUS, οι ερευνητές αξιολόγησαν διαφορές στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα μεταξύ τεσσάρων αντιθρομβωτικών συνδυασμών apixaban και ανταγωνιστή βιταμίνης Κ και ασπιρίνη και εικονικό φάρμακο (διπλή-τυφλή σύγκριση) σύμφωνα με τον αρχικό κίνδυνο αιμορραγίας (μετρούμενο με τη βαθμολογία HAS-BLED) και τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου (μετρούμενο με τη βαθμολογία CHA2DS2-VASc).

Συνολικά 4.614 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε αυτήν την παραγοντική μελέτη 2 προς 2 με κύριο τελικό σημείο μείζονος ή κλινικά σημαντική μη μείζονα αιμορραγία στους 6 μήνες. Τα αποτελέσματα της θεραπείας αξιολογήθηκαν με βαθμολογίες HAS-BLED (≤2 έναντι ≥3) και CHA2DS2-VASc (≤2 έναντι ≥3).

Σε συμφωνία με τα συνολικά αποτελέσματα της μελέτης και ανεξάρτητα από τη βαθμολογία HAS-BLED, οι ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε apixaban έναντι VKA είχαν χαμηλότερα ποσοστά αιμορραγίας και όσοι έλαβαν ασπιρίνη έναντι εικονικού φαρμάκου είχαν υψηλότερα ποσοστά αιμορραγίας. Τα αποτελέσματα της θεραπείας του apixaban έναντι του VKA και της ασπιρίνης έναντι του εικονικού φαρμάκου στα ισχαιμικά συμβάντα ήταν συνεπή σε όλες τις βαθμολογίες CHA2DS2-VASc.

Ββλιογραφία

Harskamp RE et al. Antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation after acute coronary syndromes or percutaneous intervention. J Am Coll Cardiol 2022 Feb 8; 79:417.

Vranckx P et al. Patients with atrial fibrillation and PCI or ACS: Does predicted risk matter? J Am Coll Cardiol 2022 Feb 8; 79:428.

Lopes RD et al. Antithrombotic therapy after acute coronary syndrome or PCI in atrial fibrillation. N Engl J Med 2019 Mar 17.

Mehta SR. Refining antithrombotic therapy for atrial fibrillation and acute coronary syndromes or PCI. N Engl J Med 2019 Mar 17.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 835 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr