Η αποτελεσματικότητα των ενισχυτικών εμβολίων COVID-19 εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου αλλά η προστασία εξακολουθεί να υπάρχει

Η αποτελεσματικότητα ενός ενισχυτικού εμβολίου COVID-19 μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου, αλλά η επιπλέον δόση συνέχισε να προστατεύει από τη νοσηλεία στους 4 μήνες και πλέον, σύμφωνα με δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του κύματος της όμικρον και δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή στο MMWR.

Η μελέτη έδειξε ότι μια αναμνηστική δόση του εμβολίου mRNA ήταν περισσότερο από 90% αποτελεσματική στην πρόληψη της νοσηλείας κατά τους πρώτους 2 μήνες, πέφτοντας κάτω από το 80% στους 4 μήνες,

Η μελέτη αξιολόγησε 241.204 περιπτώσεις επείγουσας περίθαλψης και 93.408 νοσηλείες μεταξύ ενηλίκων με COVID-19 σε 10 πολιτείες από τις 26 Αυγούστου 2021 έως τις 22 Ιανουαρίου 2022. Διαπίστωσαν ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μετά από τρεις δόσεις ήταν χαμηλότερη κατά τη διάρκεια του κύματος όμικρον παρά στην εποχή που η δέλτα ήταν η κυρίαρχη παραλλαγή.

Κατά τη διάρκεια της omicron, η προστασία έναντι των επειγουσών επισκέψεων φροντίδας ήταν 87% κατά τους πρώτους 2 μήνες μετά από μια τρίτη δόση mRNA και μειώθηκε στο 66% μετά από 4 έως 5 μήνες. Η αποτελεσματικότητα κατά της νοσηλείας ήταν 91% κατά τους πρώτους 2 μήνες και μειώθηκε στο 78% στους 4 μήνες μετά την τρίτη δόση.

Μεταξύ των συνολικών επειγουσών επισκέψεων ή επείγουσας φροντίδας, το 77% συνέβη κατά τη διάρκεια της περιόδου δέλτα και το υπόλοιπο κατά τη διάρκεια ττου κύματος όμικρον. Μεταξύ όλων των επισκέψεων, το 46% των ασθενών ήταν μη εμβολιασμένοι, το 44% έλαβε μια αρχική δόση και το 10% είχε λάβει τρεις δόσεις.

Ακόμη υψηλότερο ποσοστό νοσηλειών – 89% – σημειώθηκε κατά την περίοδο που κυριαρχούσε η δέλτα. Μεταξύ εκείνων που νοσηλεύτηκαν, το 43% ήταν μη εμβολιασμένοι, το 45% είχε λάβει την αρχική σειρά των δύο δόσεων και το 12% είχε λάβει τρίτη αναμνηστική δόση.

Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της λήψης μιας τρίτης δόσης εμβολίου mRNA COVID-19 για την πρόληψη τόσο των σχετιζόμενων με τον COVID-19 επισκέψεων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών όσο και των νοσηλειών COVID-19 μεταξύ των ενηλίκων. Το εύρημα ότι η προστασία που παρέχεται από τα εμβόλια mRNA μειώθηκε τους μήνες μετά τη λήψη μιας τρίτης δόσης εμβολίου ενισχύει τη σημασία της περαιτέρω εξέτασης των πρόσθετων δόσεων για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της προστασίας έναντι του COVID-19.

Μια δεύτερη μελέτη αξιολόγησε τις αναφορές σχετικές με την ενισχυτική δόση που υποβλήθηκαν σε δύο συστήματα παρακολούθησης της ασφάλειας των εμβολίων από τις 22 Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2022.

Μεταξύ 39.286 ατόμων που ανέφεραν ανεπιθύμητες ενέργειες, το 92,4% είπε ότι οι αντιδράσεις τους δεν ήταν σοβαρές. Τα πιο συχνά αναφερόμενα συμπτώματα ήταν πονοκέφαλος (13,3%), πυρετός (13,2%) και μυϊκός πόνος (12,6%).

Τα άτομα που έλαβαν το ίδιο εμβόλιο mRNA και στις 3 δόσεις παρουσίασαν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες μετά την αναμνηστική δόση από ό,τι μετά τη δεύτερη δόση τους.

Βιβλιογραφία

Ferdinands JM, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;doi:10.15585/mmwr.mm7107e2.

Hause AM, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;doi:10.15585/mmwr.mm7107e1.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1252 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr