Οι νεότερες οδηγίες για τα αυξημένα τριγλυκερίδια

Η AHA (American Heart Association) πρόσφατα δημσοίευσε νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση των αυξημένων τριγλυκεριδίων.

Ακόμη και όταν η αυξημένη χοληστερόλη LDL μειώνεται με στατίνες, τα αυξημένα τριγλυκερίδια αυξάνουν τον κίνδυνο για αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο (ASCVD) και αυτό είναι γνωστό ως υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος. Αυτό υπογραμμίστηκε στις κατευθυντήριες γραμμές για τη χοληστερόλη AHA του 2018, οι οποίες συνιστούσαν τη χρήση των αυξημένων τριγλυκεριδίων ως “παράγοντα αύξησης του κινδύνου” για να προκρίνει τη θεραπεία των αυξημένων τριγλυκεριδίων, για όσους ήταν στο όριο.

Δύο μελέτες ώθησαν την AHA να επανεξετάσει τις συστάσεις σχετικά με τη θεραπεία των υψηλών τριγλυκεριδίων, η μελέτη JELIS και η μελέτη REDUCE-IT. Και οι δύο χρησιμοποιούσαν icosapent ethyl, ένα καθαρισμένο εικοσιπεντανοϊκό οξύ (EPA). Το Icosapent ethyl είναι μόνο EPA, χωρίς εικοσιδυαεξανοϊκό οξύ (DHA), και επομένως δεν είναι το ίδιο με το ιχθυέλαιο, το οποίο είναι ένας συνδυασμός EPA και DHA.

Η μελέτη JELIS εξέτασε περισσότερα από 18.000 άτομα και έδειξε ότι το EPA μείωσε τα κύρια στεφανιαία επεισόδια κατά 19% σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Η μελέτη REDUCE-IT περιελάμβανε περισσότερους από 8.000 ασθενείς με ASCVD ή διαβήτη με πρόσθετους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Όλοι οι συμμετέχοντες έπαιρναν στατίνες με LDL κάτω από 100 mg/dL και τριγλυκερίδια μεταξύ 135 και 499 mg/dL (με μέσο επίπεδο τριγλυκεριδίων 216 mg/dL). Οι ασθενείς κατανεμήθηκαν τυχαία σε icosapent ethyl 4 g ημερησίως ή ορυκτέλαιο. Το σύνθετο καρδιαγγειακό τελικό σημείο μειώθηκε κατά 25% σε διάστημα περίπου 5 ετών, με αριθμό που απαιτείται για τη θεραπεία 21. Ο κίνδυνος για κολπική μαρμαρυγή και αιμορραγία ήταν και οι δύο αυξημένοι στην ομάδα EPA.

Δεδομένων αυτών των πληροφοριών, η AHA αναθεώρησε τις συστάσεις της:

Ως επίμονη υπερτριγλυκεριδαιμία ορίζεται το επίπεδο τριγλυκεριδίων νηστείας > 150 mg/dL μετά από χρήση στατινών και παρέμβαση στον τρόπο ζωής.

Η υπερτριγλυκεριδαιμία ανταποκρίνεται στην τροποποίηση του τρόπου ζωής. Η βελτιστοποίηση της διατροφής μαζί με την τακτική αερόβια άσκηση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση 20%-50% των επιπέδων τριγλυκεριδίων, επομένως αυτή πρέπει να είναι πάντα η πρώτη μας προσέγγιση.

Φαρμακευτική θεραπεία: Για ασθενείς που έχουν εγκατεστημένη ASCVD και για ασθενείς με διαβήτη (είτε έχουν ASCVD είτε όχι), ιδιαίτερα εάν είναι άνω των 50 ετών και έχουν επίμονα τριγλυκερίδια νηστείας ≥ 150 και < 500 mg/dL, χορηγήστε θεραπεία μείωσης της LDL πρώτα — κυρίως με στατίνη — και προσθέστε άλλα φάρμακα για τη μείωση της LDL όπως υποδεικνύεται. Μόλις επιτευχθεί η μέγιστη ανεκτή θεραπεία μείωσης της LDL ή το επίπεδο LDL ενός ασθενούς είναι στο επίπεδο στόχου, εάν τα τριγλυκερίδια εξακολουθούν να είναι υψηλά, οι οδηγίες λένε ότι “μπορεί να είναι λογικό” να προστεθεί το icosapent ethyl στην αλλαγή του τρόπου ζωής.

Σε ενήλικες χωρίς ASCVD ή διαβήτη που έχουν αυξημένα τριγλυκερίδια, υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία στα οποία μπορούμε να βασίσουμε τις αποφάσεις μας σχετικά με τα υψηλά τριγλυκερίδια, επομένως οι οδηγίες λένε ότι πρέπει να χρησιμοποιείται κοινή λήψη αποφάσεων. Αυτή είναι μια ομάδα στην οποία πρέπει πραγματικά να δώσουμε έμφαση στην αλλαγή του τρόπου ζωής, επειδή πρόκειται να τους ωφελήσει με πάρα πολλούς τρόπους εκτός από τα τριγλυκερίδιά τους (χαμηλότερος κίνδυνος καρκίνου, καλύτερη διάθεση και καλή φυσική κατάσταση, λιγότερη κατάθλιψη).

Συνοψίζοντας, για άτομα με εγκατεστημένη ASCVD ή διαβήτη με επίμονα τριγλυκερίδια > 150 mg/dL, είναι λογικό να θεωρείται το icosapent ethyl ως μέσο μείωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Βιβλιογραφία

Salim S. Virani, et al. 2021 ACC Expert Consensus Decision Pathway on the Management of ASCVD Risk Reduction in Patients With Persistent Hypertriglyceridemia: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol. 2021 Aug, 78 (9) 960–993

Mitsuhiro Yokoyama, et al. Effects of eicosapentaenoic acid on major coronary events in hypercholesterolaemic patients (JELIS): a randomised open-label, blinded endpoint analysis. The Lancet. VOLUME 369, ISSUE 9567, P1090-1098, MARCH 31, 2007.

Deepak L. Bhatt, et al. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. N Engl J Med 2019; 380:11-22.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 835 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr