Πολύ λίγοι ασθενείς με διαβήτη παίρνουν τη σωστή θεραπεία για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου

Μόνο το 5% των ασθενών με διαβήτη και γνωστή καρδιαγγειακή νόσο χρησιμοποιούσε και τις τρεις συνιστώμενες θεραπευτικές στρατηγικές.

Αμερικανοί ερευνητές διερεύνησαν τη χρήση των συνιστώμενων θεραπειών μείωσης των παραγόντων κινδύνου σε 325.000 ασθενείς (μέση ηλικία 68 έτη) με διαβήτη και γνωστή καρδιαγγειακή νόσο (CVD) που εντοπίστηκαν από μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων 12 μεγάλων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Η παρουσία καρδιαγγειακής νόσου ορίστηκε ως οποιαδήποτε διάγνωση ή διαδικασία σχετική με στεφανιαία αρτηρία, εγκεφαλοαγγειακή ή περιφερική αγγειακή νόσο. Τα αρχεία αξιολογήθηκαν για τη χρήση μιας στατίνης υψηλής έντασης (ατορβαστατίνη 40–80 mg/ημέρα ή ροσουβαστατίνη 20–40 mg/ημέρα), ενός αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ΜΕΑ) ή ενός αναστολέα των υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ARB) και ενός αναστολέα συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης-2 (SGLT-2) ή αγωνιστή του υποδοχέα του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου (GLP-1 ανάλογο).

Απογοητευτικά αποτελέσματα

  • Σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς συνταγογραφείτο στατίνη, αλλά μόνο το 27% του συνολικού δείγματος λάμβανε στατίνη υψηλής έντασης.
  • Περίπου το 46% λάμβανε έναν αναστολέα ΜΕΑ ή ARB, το 4% έλαβε ένα GLP-1 ανάλογο και το 3% λάμβανε έναν αναστολέα SGLT-2.
  • Συνολικά, λιγότερο από το 5% λάμβανε και τις τρεις θεραπείες, ενώ το 43% δεν λάμβανε καμία από τις τρεις.

Ωστόσο, οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης (2018), η τακτική χρήση αναστολέων SGLT-2 και αγωνιστών GLP-1 για δευτερογενή πρόληψη συνιστάτο λιγότερο έντονα από ό,τι τώρα.

Οι ασθενείς με διαβήτη και καρδιαγγειακή νόσο ενδέχεται να μην λαμβάνουν μία ή περισσότερες από αυτές τις συνιστώμενες θεραπείες για πολλούς λόγους, όπως η συμμόρφωση του ασθενούς, οι παρενέργειες, οι αντενδείξεις και το κόστος. Ωστόσο, οι κλινικοί γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα ως υπενθύμιση για να ενισχύσουν αυτές τις θεραπείες στη μεγάλη δεξαμενή ασθενών που δεν λαμβάνουν θεραπεία επί του παρόντος.

Βιβλιογραφία

Nelson AJ et al. Use of lipid-, blood pressure–, and glucose-lowering pharmacotherapy in patients with type 2 diabetes and atherosclerotic cardiovascular disease. JAMA Netw Open 2022 Feb 17; 5:e2148030.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 835 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr