Ποιά είναι τα νέα φάρμακα για τη μείωση της χοληστερίνης;

Όλα τα νέα φάρμακα μειώνουν αποτελεσματικά την LDL, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη μελέτες μείωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Επί του παρόντος, οι στατίνες, η εζετιμίμπη και τα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του PCSK9 μειώνουν την LDL χοληστερόλη και έχουν δείξει βελτιωμένα καρδιαγγειακά αποτελέσματα σε τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες. Πρόσφατα, αρκετοί νέοι παράγοντες έχουν λάβει έγκριση από τον FDA, συμπεριλαμβανομένου του inclisiran, του bempedoic acid και του evinacumab, οι οποίοι έχουν δείξει μείωση της LDL αλλά δεν έχει ακόμη αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τα καρδιαγγειακά αποτελέσματα.

Παρουσιάζεται μια περίληψη των μηχανισμών, των ενδείξεων και της αποτελεσματικότητας των νέων αυτών φαρμάκων.

Το Inclisiran είναι ένας μικρός, παρεμβαλλόμενος παράγοντας RNA (siRNA) που αναστέλλει την PCSK9. Με μια ένεση κάθε 6 μήνες, έχει δείξει διαρκή μείωση της LDL κατά περίπου 50%. Το Inclisiran είναι επί του παρόντος εγκεκριμένο από τον FDA για ενήλικες με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία (FH) ή κλινική αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο (ASCVD).

Το βεμπεδοϊκό οξύ είναι ένα μικρό μόριο που μπλοκάρει την ATP-κιτρική λυάση, ένα ένζυμο ανάντη της αναγωγάσης HMG-CoA (όπου δρουν οι στατίνες). Όταν χρησιμοποιείται μόνο του, μειώνει την LDL κατά 20% περίπου και σε συνδυασμό με την εζετιμίμπη έως και 38%. Αυτός ο παράγοντας είναι εγκεκριμένος από τον FDA για ενήλικες με ετερόζυγη FH ή εγκατεστημένη ASCVD.

Το Evinacumab είναι ένας ενδοφλέβιος αναστολέας της πρωτεΐνης 3 που μοιάζει με αγγειοποιητίνη (ANGPTL3), ενός αναστολέα της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης (LPL), του ενζύμου που διασπά τα κυκλοφορούντα τριγλυκερίδια. Το Evinacumab μειώνει τα τριγλυκερίδια και σε ασθενείς με ομόζυγη FH, που δεν λειτουργούν υποδοχείς LDL και επομένως ανταποκρίνονται ελάχιστα στις στατίνες ή στους αναστολείς PCSK9, το evinacumab μπορεί να μειώσει την LDL έως και 49%. Το Evinacumab είναι εγκεκριμένο από τον FDA για ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω με ομόζυγη FH.

Η μείωση των λιπιδίων για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου ξεκινά με αλλαγές στον τρόπο ζωής, αλλά συχνά απαιτεί και φάρμακα. Αυτοί οι νέοι παράγοντες παρέχουν πρόσθετες επιλογές για τη μείωση των λιπιδίων σε επιλεγμένους ασθενείς. Οι θεραπείες που στοχεύουν στη μείωση των τριγλυκεριδίων και της λιποπρωτεΐνης(α) βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση και αναμένονται αποτελέσματα κλινικών μελετών.

Βιβλιογραφία

Tokgözoğlu L and Libby P. The dawn of a new era of targeted lipid-lowering therapies. Eur Heart J 2022 Jan 20

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1163 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr