Εντοπισμένος καρκίνος του προστάτη: ριζική προστατεκτομή ή ακτινοθεραπεία;

Σε μια μελέτη παρατήρησης, η θνησιμότητα στα 5 έτη ήταν χαμηλότερη με τη ριζική προστατεκτομή.

Σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου αλλά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη δίνεται συνήθως η επιλογή της χειρουργικής επέμβασης ή της ακτινοθεραπείας, αλλά λείπουν τυχαιοποιημένες μελέτες για την αξιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών.

Σε μια μελέτη παρατήρησης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη βάση δεδομένων Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) των ΗΠΑ για να εξετάσουν τα αποτελέσματα της ριζικής προστατεκτομής έναντι της εξωτερικής ακτινοθεραπείας σε 24.000 ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη υψηλού κινδύνου ή πολύ υψηλού κινδύνου (σύμφωνα με ταξινόμηση Johns Hopkins). Η αντιστοίχιση βαθμολογίας τάσης χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση των ομάδων ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και ακτινοθεραπεία, οι οποίοι ήταν παρόμοιοι σε ηλικία, βαθμολογία Gleason, κλινικό στάδιο και επίπεδο PSA.

Η ειδική για τον καρκίνο του προστάτη θνησιμότητα στα 5 χρόνια ήταν σημαντικά χαμηλότερη με τη χειρουργική επέμβαση από ό,τι με την ακτινοθεραπεία (2,3% έναντι 4,1%· P<0,001). Οι απόλυτες διαφορές ήταν μεγαλύτερες στην υποομάδα με καρκίνο πολύ υψηλού κινδύνου (3,5% έναντι 6,0%· P<0,001) και μικρότερες στην υποομάδα με καρκίνο «μόνο» υψηλού κινδύνου (0,7% έναντι 1,2%· P= 0,22).

Τα αποτελέσματα θνησιμότητας ήταν καλύτερα με τη χειρουργική επέμβαση παρά με την ακτινοθεραπεία σε αυτή τη μελέτη. Δεδομένης της απουσίας τυχαιοποιημένων μελετών, αυτά τα αποτελέσματα παρέχουν βασικές πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων για ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη υψηλού κινδύνου.

Βιβλιογραφία

Chierigo F et al. Survival after radical prostatectomy versus radiation therapy in high-risk and very high-risk prostate cancer. J Urol 2022 Feb; 207:375. (

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1020 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr