Χρειάζεται ο εμβολιασμός εάν νοσήσετε από COVID-19 ;

Δύο νέες μελέτες τεκμηριώνουν σημαντικές μειώσεις στα ποσοστά επαναμόλυνσης όταν η φυσική ανοσία ενισχύεται με το εμβόλιο.

Αν και η φυσική μόλυνση με το COVID-19 προσφέρει κάποια προστασία έναντι της επαναμόλυνσης, εξακολουθούμε να διερευνούμε πώς συγκρίνεται η φυσική ανοσία με την ανοσία που προκαλείται από το εμβόλιο και πώς μπορούν να αναπτυχθούν καλύτερα τα εμβόλιαώστε να ενισχύουν τη φυσική ανοσία.

Σε μια προοπτική μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ερευνητές παρακολούθησαν πάνω από 35.000 ασυμπτωματικούς εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (84% γυναίκες με διάμεση ηλικία 46 έτη) από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2021 με διεβδομαδιαίες δοκιμές SARS-CoV-2 PCR. Περίπου 9.000 απ’ αυτούς είχαν ιστορικό COVID-19 πριν από την εγγραφή τους. Σε αυτήν την ομάδα, ο κίνδυνος επαναμόλυνσης ήταν αρχικά περίπου 86% χαμηλότερος από ό,τι μεταξύ των άλλων συμμετεχόντων. Μέχρι 1 έτος μετά τη μόλυνση, αυτή η μείωση του κινδύνου είχε μειωθεί σε περίπου 70%. Με έναν ή δύο διαδοχικούς εμβολιασμούς (σχεδόν όλοι με το εμβόλιο Pfizer-BioNTech BNT162b2), η μείωση του κινδύνου για επαναμόλυνση ανέβηκε πάνω από 90%, χωρίς σημάδια μείωσης της προστασίας κατά τη διάρκεια της μελέτης. Αντίθετα, μεταξύ των περίπου 26.000 συμμετεχόντων χωρίς ιστορικό COVID-19, δύο δόσεις BNT162b2 αρχικά μείωσαν τον κίνδυνο μόλυνσης κατά περίπου 85%, αλλά αυτή η προστασία μειώθηκε σε περίπου 50% στους 6-7 μήνες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Η παράταση του χρόνου μεταξύ των δόσεων του εμβολίου σε περισσότερες από 6 εβδομάδες δεν επηρέασε ουσιαστικά αυτά τα αποτελέσματα.

Σε μια αναδρομική μελέτη από το Ισραήλ, οι ερευνητές εξέτασαν γραφήματα με σχεδόν 150.000 ασθενείς που είχαν αναρρώσει από τον COVID-19 μεταξύ Αυγούστου 2020 και Μαΐου 2021. Μεταξύ περίπου 66.000 που παρέμειναν ανεμβολίαστοι, 2.168 μολύνθηκαν εκ νέου μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2021, ενώ μεταξύ περίπου 83.000 που έλαβαν μία ή δύο επόμενες δόσεις BNT162b2, μόνο οι 354 μολύνθηκαν εκ νέου (2,5 περιπτώσεις ανά 100.000 την ημέρα), με εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα εμβολίου 82%. Η λήψη δύο δόσεων εμβολίου μετά τη μόλυνση δεν φάνηκε να προσφέρει περισσότερη προστασία από ό,τι μια μεμονωμένη δόση.

Αυτές οι μελέτες δεν παρακολούθησαν την κλινική βαρύτητα των επαναμολύνσεων COVID-19 που τεκμηριώνουν, ούτε οι συγγραφείς εικάζουν πώς η εμφάνιση νέων ιικών παραλλαγών κατά τη διάρκεια της μελέτης μπορεί να είχε επηρεάσει τα αποτελέσματα. Καμία μελέτη δεν αναφέρει εάν οι παρενέργειες του εμβολίου ήταν πιο έντονες σε λήπτες που είχαν μολυνθεί στο παρελθόν. Ωστόσο, με την κατανόηση ότι ο ακριβής κλινικός αριθμός από οποιαδήποτε επαναμόλυνση COVID-19 δεν είναι απολύτως σαφής είτε για εμβολιασμένους είτε για μη εμβολιασμένους ασθενείς, η συχνότητα επαναμόλυνσης μπορεί σαφώς να μειωθεί σημαντικά με έναν μόνο εμβολιασμό μετά από φυσική μόλυνση.

Βιβλιογραφία

Hall V et al. Protection against SARS-CoV-2 after Covid-19 vaccination and previous infection. N Engl J Med 2022 Feb 16.

Hammerman A et al. Effectiveness of the BNT162b2 vaccine after recovery from Covid-19. N Engl J Med 2022 Feb 16.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1020 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr