Ο υγιής ύπνος μπορεί να μειώσει παγκόσμια τις ψυχικές διαταραχές

Ο υγιής ύπνος μπορεί να μειώσει την επίδραση της γενετικής προδιάθεσης και των παραγόντων του τρόπου ζωής στον κίνδυνο για ψυχικές διαταραχές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Psychiatry Research.

Πολλές προηγούμενες μελέτες επικεντρώθηκαν σε μία ή δύο συμπεριφορές ύπνου, αγνοώντας την πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών συμπεριφορών ύπνου. Αν και έχει διερευνηθεί η σχέση μεταξύ του δείκτη ποιότητας ύπνου που αποτελείται από διάφορες συμπεριφορές ύπνου και τις ψυχικές διαταραχές, καμία μελέτη δεν έχει εξετάσει τον συνδυασμό της διάρκειας, της προτίμησης χρονοτύπου, του συμπτώματος αϋπνίας, του ροχαλητού και του ημερήσιου ύπνου και των συσχετισμών του με τον κίνδυνο για ψυχικές διαταραχές. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ του συνδυασμού αυτών των συμπεριφορών ύπνου και των ψυχικών διαταραχών.

Ο Pan και οι συνεργάτες του εξέτασαν δεδομένα από 402.290 συμμετέχοντες από τη Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν είχαν ψυχικές διαταραχές στην έναρξη της μελέτης. Οι συμμετέχοντες ομαδοποιήθηκαν σε κακές, ενδιάμεσες και υγιείς συνήθειες ύπνου με βάση τη βαθμολογία ύπνου τους, που υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από πέντε συμπεριφορές ύπνου. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο αναλογικού κινδύνου Cox για να εκτιμήσουν τις συσχετίσεις μεταξύ συμπεριφορών ύπνου και ψυχικών διαταραχών. Εκτίμησαν περαιτέρω τις συσχετίσεις λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η σωματική δραστηριότητα, η κατανάλωση καφέ, η κατανάλωση τσαγιού και η γενετική ευαισθησία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν συσχέτιση μεταξύ του υγιούς προτύπου ύπνου και χαμηλότερου κινδύνου για συνολική κατάσταση ψυχικής διαταραχής (HR = 0,41; 95% CI, 0,39-0,43), καταθλιπτικών διαταραχών (HR = 0,34; 95% CI, 0,31-0,37) και αγχωδών διαταραχών (HR = 0,46, 95% CI, 0,41-0,79) σε σύγκριση με το κακό πρότυπο ύπνου. Σε κάθε υποομάδα σωματικής δραστηριότητας, κατανάλωσης τσαγιού, κατανάλωσης καφέ, ηλικίας και γενετικού κινδύνου, το υγιές πρότυπο ύπνου φάνηκε να μειώνει εν μέρει τον κίνδυνο για νοσήματα.

Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι η ενθάρρυνση ενός υγιούς μοτίβου ύπνου μπορεί να συμβάλλει πολύ στη μείωση του παγκόσμιου φόρτου των ψυχικών διαταραχών.

Βιβλιογραφία

Pan C, et al. Psychiatry Research. 2022;doi:10.1016/j.psychres.2022.114488.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1021 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr