Η βενλαφαξίνη μειώνει το ίδιο καλά τα επεισόδια ημικρανίας με την αμιτρυπτιλίνη

migraine

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη μη κατωτερότητας, τα αντικαταθλιπτικά αμιτριπτυλίνη και βενλαφαξίνη μείωσαν σημαντικά τον αριθμό των επεισοδίων ημικρανίας ανά μήνα.

Αν και τα οφέλη της θεραπείας ήταν στατιστικά παρόμοια, ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ξηροστομία, δυσκοιλιότητα, υπνηλία, αύξηση του βάρους και κόπωση αναφέρθηκαν πιο συχνά σε ασθενείς με ημικρανία που έλαβαν αμιτριπτυλίνη. Για αυτόν τον λόγο, η βενλαφαξίνη θα μπορούσε να έχει προτεραιότητα έναντι της αμιτριπτυλίνης στην προληψη των επεισοδίων ημικρανίας.

Οι ερευνητές ανέθεσαν τυχαία σε 80 ασθενείς (57,5% γυναίκες, μέση ηλικία 33 έτη) που παρουσίαζαν τουλάχιστον τρεις κρίσεις ημικρανίας το μήνα σε αναλογία 1:1 για να λάβουν είτε 25 mg αμιτριπτυλίνης είτε 37,5 mg βενλαφαξίνης ημερησίως για 8 εβδομάδες. Η ανάλυση απέκλεισε τις γυναίκες που ήταν ή σκόπευαν να μείνουν έγκυες, αυτές που θήλαζαν, όσους ήταν αλλεργικοί ή όσους έλαβαν προηγουμένως ένα από τα φάρμακα της μελέτης, όσους έλαβαν άλλες προφυλακτικές θεραπείες για την ημικρανία 1 μήνα πριν από την εγγραφή στη μελέτη και όσους είχαν καρκίνο, ηπατική δυσλειτουργία, νεφρική δυσλειτουργία ή καρδιαγγειακή νόσο.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ανέφεραν τα συμπτώματά τους και υποβλήθηκαν σε εβδομαδιαία παρακολούθηση μέχρι την τελευταία τους δόση θεραπείας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ομάδα της αμιτριπτυλίνης παρουσίασε σημαντική πτώση στον αριθμό των ημικρανιών ανά μήνα, από 10,98 σε 2,98, όπως και η ομάδα της βενλαφαξίνης, από 9,98 σε 3,18. Η βαθμολογία έξι στοιχείων Headache Impact Test (HIT-6), η οποία μετρά τον πόνο, την κοινωνική λειτουργία, τη λειτουργία ρόλων, τη ζωτικότητα, τη γνωστική λειτουργία και την ψυχολογική δυσφορία, έπεσε επίσης σημαντικά στην ομάδα της αμιτριπτυλίνης, από 67,78 βαθμούς σε 49,73 βαθμούς και στην ομάδα της βενλαφαξίνης, από 66,65 μονάδες σε 48,88 μονάδες.

Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν σημαντική σχέση μεταξύ της ηλικίας ή της διάρκειας της νόσου με τη βαθμολογία του HIT-6. Το ποσοστό μείωσης στη βαθμολογία του HIT-6 στους άνδρες ήταν υψηλότερο από αυτό των γυναικών, γεγονός που δείχνει τον τροποποιητικό ρόλο του φύλου.

Βιβλιογραφία

Mohaddeseh Hedayat, et al. Venlafaxine can reduce the migraine attacks as well as amitriptyline: A noninferiority randomized trial. Clinical Neurology and Neurosurgery, Volume 214, March 2022, 107151.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1020 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr