Η διακοπή της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη δεν αύξησε τη θνητότητα

Οι τακτικοί χρήστες ασπιρίνης που άλλαξαν σε εικονικό φάρμακο σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη δεν είχαν αυξημένη συνολική θνησιμότητα ούτε αυξημένα επεισόδια καρδιαγγειακής νόσου σε σύγκριση με εκείνους που συνέχισαν την ασπιρίνη. Οι γιατροί μπορούν να σκεφτούν τη διακοπή της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη σε άτομα που παίρνουν πολλά φάρμακα αλλά με τη δέουσα προσοχή, σύμφωνα με τη μελέτη.

Για να διερευνήσουν την επίδραση της διακοπής της ασπιρίνης στην επιβίωση και σε άλλα κλινικά αποτελέσματα, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια post hoc ανάλυση της ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly), μιας τυχαιοποιημένης, διπλά-τυφλής, ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο μελέτης της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη. Αυτή η ανάλυση εξέτασε τους συμμετέχοντες που ανέφεραν ότι έπαιρναν ασπιρίνη δύο ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα κατά την εγγραφή τους. Το πρωταρχικό αποτέλεσμα ήταν ένας συνδυασμός θνησιμότητας από όλες τις αιτίες, εμφάνισης άνοιας ή επιβίωσης χωρίς αναπηρία. Οι δευτερεύουσες εκβάσεις ήταν θνησιμότητα από όλες τις αιτίες, μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα, οποιοδήποτε καρδιαγγειακό συμβάν, μείζονες αιμορραγίες και καρκίνοι. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν ως μια σύντομη έκθεση έρευνας στις 15 Μαρτίου στο Annals of Internal Medicine.

Από μια ομάδα 19.114 ασθενών, οι 2.094 (11%) ανέφεραν ότι έκαναν χρήση ασπιρίνης και οι 1.714 ανέφεραν ότι τη λάμβαναν δύο ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα. Σε μια διάμεση παρακολούθηση 4,9 ετών, οι ενδείξεις ότι η διακοπή της θεραπείας με ασπιρίνη αύξησε τον κίνδυνο για την πρωτογενή έκβαση ήταν αδύναμη και περιοριζόταν σε μη λευκούς συμμετέχοντες. Συνολικά, 116 από τους 841 συμμετέχοντες (13,8%) στην ομάδα διακοπής και 97 από τους 873 (11,1%) στην ομάδα συνέχισης παρουσίασαν το κύριο τελικό σημείο (ποσοστό επίπτωσης 29,8 έναντι 23,4 ανά 1.000 άτομα-έτη). Η αναλογία κινδύνου για διακοπή έναντι συνέχισης ήταν 1,28 (95% CI, 0,98 έως 1,68).

Όταν η ανάλυση περιοριζόταν σε εκείνους που έπαιρναν προηγουμένως ασπιρίνη έξι ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα, η αναλογία κινδύνου για τη διακοπή έναντι της συνέχισης ήταν 1,20 (95% CI, 0,89 έως 1,60). Αν και η διακοπή της ασπιρίνης δεν συσχετίστηκε με κανένα δευτερεύον αποτέλεσμα, φάνηκε να αυξάνει τα συμβάντα καρδιαγγειακής νόσου μεταξύ εκείνων που ανέφεραν ότι έπαιρναν ασπιρίνη για πέντε χρόνια ή περισσότερο. Η ηλικία δεν είχε εμφανή επίδραση στην επίδραση της διακοπής της ασπιρίνης.

Η συνεχής χρήση ασπιρίνης δεν έδειξε ουσιαστικούς αυξημένους κινδύνους για μείζονα αιμορραγία και καρκίνο. Τα ευρήματα δεν έδειξαν οριστικά σαφή βλάβη ή όφελος από τη διακοπή ή τη συνέχιση της ασπιρίνης σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Δεδομένων των ευρημάτων της κύριας μελέτης, αυτή τη στιγμή, μια ρεαλιστική σύσταση μπορεί να είναι να εξεταστεί η διακοπή της ασπιρίνης σε άτομα με πολύπλοκη φαρμακευτική αγωγή με τη δέουσα προσοχή.

Ένα συνοδευτικό άρθρο σημείωσε ότι τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται έχοντας κατά νου τους περιορισμούς μιας ανάλυσης υποομάδας post hoc, επομένως απαιτείται αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων από μια ακόμη μελέτη.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες πρωτογενούς πρόληψης του 2019 από το American College of Cardiology / American Heart Association για την ασπιρίνη μεταξύ των ηλικιωμένων περιελάμβανε το κείμενο «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως θεραπεία ρουτίνας» ειδικά για να δώσει στους κλινικούς γιατρούς και τους ασθενείς περιθώριο να εξετάσουν τη συνέχιση της ασπιρίνης σε επιλεγμένους ενήλικες άνω των 70 ετών, για παράδειγμα σε εκείνους που ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου είναι πολύ υψηλός, αλλά οι ανταγωνιστικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι αιμορραγίας είναι χαμηλοί.

Βιβλιογραφία

Mark R. Nelson, et al. Safety of Ceasing Aspirin Used Without a Clinical Indication After Age 70 Years: A Subgroup Analysis of the ASPREE
Randomized Trial. This article was published at Annals.org on 15 March 2022.

Ella Murphy, et al. Does Stopping Aspirin Differ Fundamentally From Not Starting Aspirin in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease Among Older Adults? This article was published at Annals.org on 15 March 2022.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1020 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr