Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι από τον ασθενή, όταν γίνεται σωστά, είναι πιο αξιόπιστη από τη μέτρηση στο ιατρείο

Είναι γνωστό ότι η αρτηριακή πίεση παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα. Από δυετρόλεπτο σε δευτρεόλεπτο μπορεί να παρουσιάζει διαφορετική τιμή. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζονται πολλές μετρήσεις και ο υπολογισμός του μέσου όρου τους ώστε να έχουμε μια αξιόπιστη τιμή αρτηριακής πίεσης. Λόγω αυτής της μεταβλητότητας, πολλές φορές οι ασθενείς νομίζουν εσφαλμένα ότι είναι χαλασμένο το πιεσόμετρο.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας η αρτηριακή πίεση ποικίλλει κατά περίπου 30 μονάδες για τη συστολική πίεση (δηλαδή από 130 έως 160 mmHg). Μία ή δύο μετρήσεις στο ιατρείο λοιπόν μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τον μέσο όρο.

Ο μέσος όρος πολλών μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης είναι η μόνη τιμή με την οποία ένας γιατρός μπορεί να διαγνώσει και να θεραπεύσει με ακρίβεια την αυξημένη αρτηριακή πίεση. Μια νέα μελέτη από την Green και άλλους ερευνητές στην Kaiser Permanente δείχνει ότι η παροχή στους ασθενείς της ευκαιρίας να παρακολουθούν την αρτηριακή τους πίεση στο σπίτι θα μπορούσε να βοηθήσει στη λήψη πιο αξιόπιστων μετρήσεων.

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ενήλικες δεν γνωρίζει ότι έχει υπέρταση και δεν λαμβάνει θεραπεία για να την ρυθμίσει. Χωρίς θεραπεία, η υπέρταση μπορεί να προκαλέσει εμφράγματα μυοκαρδίου, εγκεφαλικά επεισόδια, νεφρική βλάβη και άλλα δυνητικά απειλητικά για τη ζωή προβλήματα υγείας.

Οι σύγχρονες οδηγίες για τη διάγνωση της υπέρτασης συνιστούν στους ασθενείς των οποίων η πίεση είναι αυξημένη στο ιατρείο να υποβάλλονται ξανά σε νέα επίσκεψη για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. Ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν παρακολούθηση στο σπίτι πριν από τη διάγνωση της υπέρτασης, η έρευνα δείχνει ότι οι γιατροί συνεχίζουν να βασίζονται μονο στις μετρήσεις στο ιατρείο.

Στη νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of General Internal Medicine, η Green και οι συνεργάτες της διαπίστωσαν ότι οι μετρήσεις στο σπίτι ήταν πιο ακριβείς από τις μετρήσεις που έγιναν στα ιατρεία ή στα φαρμακεία. Επίσης μια συνοδευτική μελέτη διαπίστωσε ότι οι ασθενείς προτιμούσαν να μετρούν την αρτηριακή τους πίεση στο σπίτι.

Για τη μελέτη τους, η ομάδα της Green χρησιμοποίησε το ηλεκτρονικό σύστημα αρχείων υγείας της Kaiser για να εντοπίσει άτομα υψηλού κινδύνου για υπέρταση με βάση μια πρόσφατη επίσκεψη σε κάποιο ιατρείο. Στη συνέχεια ανέθεσαν τυχαία στους συμμετέχοντες να κάνουν τις μετέπειτα μετρήσεις της αρτηριακής τους πίεσης στο ιατρείο από το γιατρό τους, στο σπίτι μόνοι τους ή στο φαρμακείο από τον φαρμακοποιό.

Κάθε συμμετέχων υποβλήθηκε επίσης σε 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (ABPM). Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στην 24ωρη καταγραφή πρέπει να φοριούνται συνεχώς για ένα 24ωρο και έχουν περιχειρίδα που φουσκώνει κάθε 20 έως 30 λεπτά κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάθε 30 έως 60 λεπτά τη νύχτα. Αν και η ABPM είναι ο χρυσός κανόνας για την ακριβή διάγνωση της υπέρτασης, δεν είναι εύκολα διαθέσιμη για ευρεία χρήση.

Οι ερευνητές της Kaiser διαπίστωσαν ότι οι μετρήσεις της συστολικής αρτηριακής πίεσης στα ιατρεία ήταν γενικά χαμηλότερες από τις μετρήσεις ABPM τους, οδηγώντας σε αδιάγνωστηυπέρταση σε περισσότερο από το 50% των περιπτώσεων. Οι μετρήσεις στο φαρμακείο ήταν πολύ υψηλότερες από τις μετρήσεις ABPM και έτειναν να υπερδιαγιγνώσκουν την υπέρταση.

Η αξία της μέτρησης στο σπίτι

Ενώ και πολλές προηγούμενες μελέτες έχουν βρει παρόμοια οφέλη για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι, η τελευταία μελέτη μπορεί να προσφέρει τα πιο ισχυρά στοιχεία μέχρι σήμερα λόγω του μεγάλου αριθμού των ατόμων που συμμετείχαν, της συμμετοχής των ιατρείων πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της χρήσης μάχιμων ιατρών για τις μετρήσεις αντί για άτομα που συνήθως κάνουν μόνο έρευνα. Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη που συγκρίνει τα αποτελέσματα φαρμακείου και ABPM.

Η μελέτη δείχνει ότι η παροχή καθοδήγησης στους ασθενείς ώστε να πραγματοποιήσουν αξιόπιστες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης, ώστε να μπορούν να μετρήσουν την αρτηριακή τους πίεση στο σπίτι, θα δώσει μια καλύτερη εικόνα για την πραγματική υσχνότητα στον πληθυσμό της υπέρτασης.

Συνιστάται στους ασθενείς να επιλέγουν μια συσκευή παρακολούθησης στο σπίτι από το www.stridebp.org, έναν μη εμπορικό ιστότοπο που παραθέτει όλες τις συσκευλες μέτρησης της αρτηριακής πίεσης που έχουν αποδειχθεί ακριβείς.

Γνωρίζουμε ότι η υπέρταση είναι η πιο συχνή και ισχυρή αιτία καρδιακών παθήσεων και θανάτου. Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στην κοινή λήψη αποφάσεων και να βοηθούν ενεργά στον έλεγχο μιας δυνητικά θανατηφόρας ασθένειας.

Βιβλιογραφία

Beverly B Green, et al. Clinic, Home, and Kiosk Blood Pressure Measurements for Diagnosing Hypertension: a Randomized Diagnostic Study. J Gen Intern Med. 2022 Mar 3. doi: 10.1007/s11606-022-07400-z.

Matthew Thompson, et al. Acceptability And Adherence To Home, Kiosk, Office Blood Pressure Measurement Compared To 24- Hour Ambulatory Monitoring In Primary Care. Hypertension. 2021;78:A50

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 835 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr