Αξονική στεφανιογραφία ή κλασσική στεφανιογραφία ως πρώτη διαγνωστική εξέταση για την τυπική σταθερή στηθάγχη;

Δεν σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές στον καρδιαγγειακό θάνατο, το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή το εγκεφαλικό επεισόδιο μεταξύ των δύο στρατηγικών κατά τη διάρκεια παρακολούθησης 3,5 ετών.

Είτε η αξονική τομογραφία αγγειογραφία (CTA) είτε η επεμβατική στεφανιογραφία (ICA) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου (CAD) σε ασθενείς με σταθερή στηθάγχη. Το ερώτημα όμως είναι ποια στρατηγική εξέτασης σχετίζεται με καλύτερα αποτελέσματα; Σε αυτήν την πραγματιστική τυχαιοποιημένη ευρωπαϊκή μελέτη, οι ερευνητές συνέκριναν το ICA και το CTA ως την αρχική διαγνωστική στρατηγική απεικόνισης σε 3.651 ασθενείς με σταθερή στηθάγχη και ενδιάμεση πιθανότητα CAD που παραπέμφθηκαν για ICA.

Περίπου το ένα τρίτο της ομάδας υποβλήθηκε σε λειτουργικό έλεγχο πριν από την ανάθεση παρέμβασης και λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο κάθε ομάδας είχε αποφρακτική ΣΝ (που ορίζεται ως βλάβη 50% ή μεγαλύτερη). Κατά τη διάρκεια μιας διάμεσης παρακολούθησης 3,5 ετών, το κύριο καταληκτικό σημείο του θανάτου που σχετίζεται με καρδιαγγειακά ή μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικού επεισοδίου εμφανίστηκε στο 2,1% της ομάδας CTA και στο 3,0% της ομάδας ICA — μια μη σημαντική διαφορά. Ωστόσο, οι κύριες επιπλοκές που σχετίζονται με τη διαδικασία ήταν σημαντικά λιγότερο συχνές στην ομάδα CTA (0,5% έναντι 1,9%), πιθανώς εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι μόνο το 22% των ασθενών με CTA υποβλήθηκαν σε επακόλουθη ICA κατά την αρχική τους αντιμετώπιση. Τα συμπτώματα στηθάγχης στις τελευταίες 4 εβδομάδες παρακολούθησης ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες (8,8% στην ομάδα CT και 7,5% στην ομάδα ICA).

Σε αυτή τη μελέτη, μια αρχική στρατηγική CTA για την απεικόνιση συσχετίστηκε με παρόμοια αποτελέσματα αλλά λιγότερες διαδικαστικές επιπλοκές και επεμβατικές στεφανιογραφίες. Η CTA συνεχώς κερδίζει έδαφος ως ένα αρχικό τεστ για την διερεύνηση ασθενών με σταθερή στηθάγχη. Ωστόσο, οι συγγραφείς σημειώνουν ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένης της συγκριτικής σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των δύο στρατηγικών.

Βιβλιογραφία

Maurovich-Horvat P et al. CT or invasive coronary angiography in stable chest pain. N Engl J Med 2022 Mar 4

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1163 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr