Ποιό είναι το καλύτερο αντιυπερτασικό για την υπέρταση στις εγκύους;

pregnancy hypertension

Σε μια μετανάλυση, η λαβηταλόλη μείωσε τους κινδύνους για σοβαρή υπέρταση, πρωτεϊνουρία και περιγεννητικό θάνατο.

Η θεραπεία γυναικών με σοβαρή υπέρταση κυήσεως και προεκλαμψία μειώνει τον κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας της μητέρας και του βρέφους. Ωστόσο, η βέλτιστη αντιμετώπιση της μη σοβαρής υπέρτασης εγκυμοσύνης (δηλαδή της αρτηριακής πίεσης [ΑΠ] μεταξύ 140/90 mm Hg και 159/109 mm Hg) είναι ασαφής, με περιορισμένα στοιχεία σχετικά με την ισορροπία των οφελών για τη μητέρα έναντι των κινδύνων για το έμβρυο από τη φαρμακοθεραπεία.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια δικτυακή μετανάλυση 61 μελετών στις οποίες συμμετείχαν 7.000 γυναίκες με μη σοβαρή υπέρταση εγκυμοσύνης που τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν

  • λαβηταλόλη,
  • μεθυλντόπα,
  • ανταγωνιστές ασβεστίου,
  • άλλους β-αποκλειστές,
  • συνδυασμό πολλαπλών φαρμάκων ή
  • εικονικό φάρμακο/καμία θεραπεία.

Τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα περιελάμβαναν σοβαρή υπέρταση (ΑΠ ≥160/110 mm Hg), πρωτεϊνουρία/προεκλαμψία, θάνατο εμβρύου/νεογνού, νεογνά μικρών για την ηλικία κύησης, πρόωρο τοκετό και εισαγωγή στη μονάδα νεογνών.

Στις περισσότερες μελέτες, η θεραπεία ξεκίνησε με ΑΠ ≥140/90 mm Hg και ο πιο κοινός στόχος της ΑΠ ήταν <140/90 mm Hg. Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο/καμία θεραπεία, όλα τα αντιυπερτασικά που μελετήθηκαν μείωσαν τη συχνότητα εμφάνισης σοβαρής υπέρτασης, αλλά κανένα φάρμακο δεν αποδείχθηκε ανώτερο. Μόνο η λαβηταλόλη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο για πρωτεϊνουρία/προεκλαμψία και περιγεννητικό θάνατο. Κανένα φάρμακο δεν επηρέασε σημαντικά άλλα αποτελέσματα.

Αν και εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το πότε πρέπει να ξεκινήσει η θεραπεία για γυναίκες με μη σοβαρή υπέρταση εγκυμοσύνης, όλα τα συνήθως χρησιμοποιούμενα αντιυπερτασικά φάρμακα μείωσαν αποτελεσματικά τον κίνδυνο για σοβαρή υπέρταση και φάνηκαν ασφαλή. Το όφελος της λαβηταλόλης για την πρόληψη της πρωτεϊνουρίας/προεκλαμψίας και της περιγεννητικής θνησιμότητας την καθιστά ως φάρμακο πρώτης γραμμής. Ωστόσο, πολλές μελέτες πιθανότατα ήταν πολύ μικρές για να καταδείξουν στατιστικά σημαντικές μειώσεις στα ανεπιθύμητα αποτελέσματα και άλλα φάρμακα πιθανότατα βελτιώνουν επίσης ορισμένα αποτελέσματα. Μια τυχαιοποιημένη μελέτη με 2.400 συμμετέχοντες ολοκληρώθηκε πρόσφατα και θα αναφερθεί σύντομα (CHAP).

Βιβλιογραφία

Bone JN et al. Oral antihypertensives for nonsevere pregnancy hypertension: Systematic review, network meta- and trial sequential analyses. Hypertension 2022 Mar; 79:614.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1023 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr