Η ενσυνειδητότητα (mindfulness) μειώνει τον πόνο και την κατάχρηση οπιούχων φαρμάκων

Μια παρέμβαση που βασίζεται στην ενσυνειδητότητα συσχετίστηκε με σημαντικές μειώσεις του χρόνιου πόνου και της κατάχρησης οπιοειδών σε σύγκριση με την υποστηρικτική ψυχοθεραπεία, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη στο JAMA Internal Medicine.

Είναι εκπληκτικό πόσο ισχυρή και μακροχρόνια ήταν η αποτελεσματικότητα της “Ενίσχυσης της Ανάκτησης Προσανατολισμένη στην Ενσυνειδητότητα” (MORE) στη θεραπεία ενηλίκων με χρόνιο πόνο και κατάχρηση οπιοειδών.

Ο Garland και οι συνεργάτες του ανέθεσαν τυχαία σε 129 ενήλικες να συμμετάσχουν στο MORE και σε 121 να λάβουν υποστηρικτική ψυχοθεραπεία από τις 4 Ιανουαρίου 2016 έως τις 16 Ιανουαρίου 2020. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω ομαδικών συνεδριών 2 ωρών μία φορά την εβδομάδα σε χώρους πρωτοβάθμιας περίθαλψης για 8 εβδομάδες.

Στην έναρξη της μελέτης, η μέση διάρκεια του πόνου των συμμετεχόντων ήταν 14,7 χρόνια και η μέση δόση οπιοειδούς ισοδύναμου με μορφίνη ήταν 101 mg. Περίπου το 81% των συμμετεχόντων συμπλήρωσε την ελάχιστη δόση παρέμβασης, την οποία οι ερευνητές όρισαν ως τέσσερις συνεδρίες.

Στους 9 μήνες, η παρέμβαση MORE μείωσε την κατάχρηση οπιοειδών στο 45% των ατόμων που υποβλήθηκαν σε θεραπεία, υπερδιπλασιάζοντας το αποτέλεσμα της τυπικής υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας και υπερβαίνοντας το μέγεθος της επίδρασης άλλων γνωστών θεραπειών για κατάχρηση οπιοειδών σε άτομα με χρόνιο πόνο.

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα MORE ανέφεραν επίσης ότι αισθάνονταν λιγότερο έντονο πόνο (επίδραση μεταξύ της ομάδας = 0,49; 95% CI, 0,17-0,81) και πιο συχνά πέτυχαν κλινικά σημαντικές μειώσεις στη σοβαρότητα του πόνου σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν υποστηρικτική ψυχοθεραπεία (50% έναντι 29,3 %).

Τα αποτελέσματα μείωσης του πόνου του MORE ήταν μεγαλύτερα από αυτά που παρατηρήθηκαν με την σήμερα συνιστώμενη ψυχολογική θεραπεία για τον χρόνιο πόνο, τη γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία.

Επιπλέον, ένα μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων στην ομάδα MORE μείωσε την ημερήσια δόση οπιοειδών κατά τουλάχιστον 50% (35,5% έναντι 15,9%) και παρουσίασε μεγαλύτερες μειώσεις στη συναισθηματική δυσφορία (επίδραση μεταξύ της ομάδας = 2,79 βαθμοί, 95% CI , 0,41-5,18) σε σύγκριση με την ομάδα υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας. Υπήρξε επίσης σημαντική μείωση στις αναφορές επιθυμίας για οπιοειδή στην ομάδα MORE έναντι της υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας.

Όταν οι ασθενείς πρέπει να συνεχίσουν να παίρνουν οπιοειδή για τη διαχείριση του πόνου, οι συνεδρίες ενσυνειδητότητας μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τα οπιοειδή. Το MORE είναι επίσης μια εξαιρετικά αποτελεσματική θεραπεία που μπορεί ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει την εθιστική συμπεριφορά, τη συναισθηματική δυσφορία και τον χρόνιο πόνο.

Το ποσοστό διακοπής από τη μελέτη αυξήθηκε κατά το τελευταίο έτος της μελέτης, το οποίο συνέπεσε με την έναρξη της πανδημίας COVID-19, περιορίζοντας τα ευρήματα σε μια μικρότερη ομάδα συμμετεχόντων. Συνολικά, το 4% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε τις επισκέψεις παρακολούθησης 9 μηνών το τελευταίο έτος έναντι 74% των συμμετεχόντων το προηγούμενο έτος.

Οι μελλοντικές κλινικές μελέτες θα πρέπει να μελετήσουν πώς να εφαρμόσουν καλύτερα το MORE ως μέρος της τυπικής ιατρικής περίθαλψης.

Βιβλιογραφία

Garland EL, Hanley AW, Nakamura Y, et al. Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement vs Supportive Group Therapy for Co-occurring Opioid Misuse and Chronic Pain in Primary Care: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. Published online February 28, 2022.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 835 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr