Οι αναπνευστικές διαταραχές μπορεί να επιμείνουν σχεδόν 1 χρόνο μετά από πνευμονία από SARS-CoV-2 και είναι πιο πιθανές σε ασθενείς με σοβαρή σε σύγκριση με μέτρια νόσο

Σε μια προοπτική μελέτη, οι ασθενείς με σοβαρή πνευμονία COVID-19 είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν επίμονες αναπνευστικές διαταραχές 10 μήνες μετά τη διάγνωση σε σύγκριση με εκείνους με μέτρια νόσο.

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς που έχουν μολυνθεί με SARS-CoV-2 αναπτύσσουν παρατεταμένες ακτινολογικές και πνευμονικές διαταραχές διάχυσης. Ωστόσο, οι μόνιμες συνέπειες αυτής της σχετικά νέας νόσου δεν έχουν ακόμη περιγραφεί πλήρως.

Ερευνητές σε ένα μεμονωμένο ιατρικό κέντρο στη Μαδρίτη σχεδίασαν μια προοπτική, παρατήρηση ενηλίκων που επέζησαν από νοσηλεία λόγω πνευμονίας SARS-CoV-2 για να αξιολογήσουν τα μακροπρόθεσμα πνευμονικά επακόλουθά της. Τα άτομα ταξινομήθηκαν σε άτομα με μέτρια νόσο (κορεσμός οξυγόνου [SpO2] ≥90% με συμπληρωματικό οξυγόνο μέσω μάσκας ή ρινικών καθετήρων) ή σοβαρής νόσου (απαιτήθηκε υποστήριξη αερισμού).

Μεταξύ των 305 συμμετεχόντων, η νόσος ήταν σοβαρή σε 143 και μέτρια σε 162. Έως 6 μήνες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, ο βήχας εξακολουθούσε να υπάρχει στο 14% (σοβαρή νόσος) έναντι 26% (μέτρια νόσο, P=0,033). Ωστόσο, μόνο το 42% των ατόμων με σοβαρή νόσο είχε φυσιολογικές ακτινογραφίες θώρακος έναντι 76% με μέτρια νόσο (P<0,001) και οι δοκιμασίες πνευμονικής λειτουργίας ήταν φυσιολογικές μόνο στο 41% ​​(σοβαρή) σε σύγκριση με το 60% (μέτρια, P<0,001) . Η προβλεπόμενη ικανότητα διάχυσης για το μονοξείδιο του άνθρακα (DLCO) ήταν 71% (σοβαρή) έναντι 83% (μέτρια, Ρ<0,001). Περίπου το ένα τρίτο κάθε ομάδας είχε D-dimer ορού >500 ng/mL. Μετά από 10 μήνες, η πιθανότητα φυσιολογικής απεικόνισης του θώρακα ήταν 71% έναντι 91%, και η αναπνευστική λειτουργία είχε ομαλοποιηθεί στο 51% έναντι 64% των ασθενών με σοβαρή νόσο συγκριτικά προς εκείνους με μέτρια νόσο.

Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι, παρά την κάποια βελτίωση μετά από 6 μήνες, οι αναπνευστικές διαταραχές μπορεί να επιμείνουν σχεδόν 1 χρόνο μετά τα αρχικά συμπτώματα σε ασθενείς με πνευμονία από SARS-CoV-2 και είναι πιο πιθανές σε ασθενείς με σοβαρή σε σύγκριση με μέτρια νόσο. Αυτή η μελέτη ασχολήθηκε μόνο με τις αναπνευστικές παραμέτρους και επομένως δεν φωτίζει τον βαθμό στον οποίο άλλα συμπτώματα μπορεί να επιμένουν μετά την COVID-19.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1163 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr