Οι νευρολογικές διαταραχές που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας τελικά δεν οφείλοντο στα εμβόλια

Μια μεγάλη ευρωπαϊκή μελέτη διαπίστωσε αυξημένη συχνότητα εμφάνισης παράλυσης Bell, εγκεφαλομυελίτιδας και συνδρόμου Guillain-Barré κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης από COVID-19 αλλά όχι μετά τον εμβολιασμό.

Διάφορες περιπτώσεις νευρολογικών συμβαμάτων που προκαλούνται από το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως η παράλυση Bell, η εγκεφαλομυελίτιδα, το σύνδρομο Guillain-Barré και η εγκάρσια μυελίτιδα έχουν αναφερθεί σε χρονική συσχέτιση τόσο με την ίδια την COVID-19 όσο και με τον εμβολιασμό κατά της COVID-19. Ωστόσο, οι ίδιες περιπτώσεις εμφανίζονταν επίσης σποραδικά πριν από την πανδημία, εμποδίζοντας έτσι τον προσδιορισμό αιτιώδους συσχέτισης.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δύο βάσεις δεδομένων που περιέχουν δεδομένα υγειονομικής περίθαλψης από περισσότερα από 8 εκατομμύρια άτομα (20% του βρετανικού πληθυσμού και 80% του πληθυσμού της Καταλονίας στην Ισπανία). Η επίπτωση νευρολογικών συμβάντων που προκαλούνται από το ανοσοποιητικό που συνέβησαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 και Μαΐου 2021 είτε εντός 21 ημερών μετά τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 είτε εντός 90 ημερών μετά τη λοίμωξη (δηλ. κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης από COVID-19) συγκρίθηκαν με την επίπτωση υποβάθρου που παρατηρήθηκε στις ίδιες ομάδες μεταξύ Ιανουαρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2019.

Οι τυποποιημένες αναλογίες επίπτωσης (SIR) για την παράλυση Bell, την εγκεφαλομυελίτιδα και το σύνδρομο Guillain-Barré ήταν σημαντικά αυξημένες μετά την COVID-19 τόσο στην ομάδα του Ηνωμένου Βασιλείου (SIR, 1,3, 6,9 και 3,5, αντίστοιχα) όσο και στην Ισπανική ομάδα (SIR, 1,7, 3.8 και 5.9), ενώ δεν παρατηρήθηκε υπερβολικός κίνδυνος μετά τον εμβολιασμό με κανένα από τα εμβόλια COVID-19. Μια αυτοελεγχόμενη ανάλυση σειρών περιπτώσεων επιβεβαίωσε τα ευρήματα της ανάλυσης βάσει πληθυσμού. Οι αναλύσεις ευαισθησίας αποκάλυψαν ότι τα SIR για την παράλυση Bell μετά την COVID-19, την εγκεφαλομυελίτιδα και το σύνδρομο Guillain-Barré ήταν υψηλότερα κατά την πρώιμη ανάρρωση (<21 ημέρες μετά τη διάγνωση).

Αυτή η μεγάλη επιδημιολογική μελέτη δεν υποστηρίζει τη συσχέτιση μεταξύ του εμβολιασμού κατά του COVID-19 και των νευρολογικών διαταραχών που προκαλούνται από το ανοσοποιητικό σύστημα, υποδεικνύοντας ότι η καταχώριση του συνδρόμου Guillain-Barré από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ως σπάνια παρενέργεια των εμβολίων COVID-19 ενδέχεται να μην δικαιολογείται. Αντίθετα, τα δεδομένα δείχνουν μια σαφή συσχέτιση μεταξύ της ίδιας της COVID-19 και των νευρολογικών συμβάντων που προκαλούνται από το ανοσοποιητικό σύστημα, παρόμοια με άλλες δευτερογενείς διαταραχές που εμφανίζονται επίσης σημαντικά πιο συχνά μετά την COVID-19 παρά μετά τον εμβολιασμό. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για να κάνει κάποιος το εμβόλιο κατά της COVID-19.

Βιβλιογραφία

Li X et al. Association between covid-19 vaccination, SARS-CoV-2 infection, and risk of immune mediated neurological events: Population based cohort and self-controlled case series analysis. BMJ 2022 Mar 16; 376:e068373.

Barda N et al. Safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in a nationwide setting. N Engl J Med 2021 Aug 25.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1023 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr