Μη διακόπτετε τη στατίνη σε ασθενείς που νοσηλεύονται για COVID-19

Η διακοπή της θεραπείας με ατορβαστατίνη συσχετίστηκε με χειρότερα αποτελέσματα σε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19.

Οι μελέτες παρατήρησης έχουν αποδώσει μέχρι τώρα αντικρουόμενες συσχετίσεις για τα αποτελέσματα της θεραπείας με στατίνες σε ασθενείς με COVID-19. Οι επιδράσεις των στατινών στη φλεγμονή, στη λειτουργία του ενδοθηλίου και στην πήξη, καθώς και η ανοδική ρύθμιση που προκαλούν στον υποδοχέα ACE2, είναι οι θεωρητικοί λόγοι για τους οποίους θα μπορούσαν να είναι ευεργετικές.

Για να αξιολογήσουν την επίδραση της διακοπής της θεραπείας με στατίνες, οι ερευνητές ανέλυσαν αρχεία σχεδόν 150.000 ενηλίκων ασθενών με COVID-19 που εισήχθησαν σε εγκαταστάσεις ενός μεγάλου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ. Μόνο οι ασθενείς που λάμβαναν ατορβαστατίνη (93% της ομάδας) λήφθηκαν υπόψη στην ανάλυση. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες θεραπείας με στατίνες: (1) συνεχής (σπίτι συν στο νοσοκομείο). (2) διακόπηκε (στο σπίτι, αλλά όχι στο νοσοκομείο). (3) χωρίς στατίνες.

Σε αναλύσεις προσαρμοσμένες για διάφορες πιθανές συγχυτικές μεταβλητές, η συνεχής χρήση των στατινών συσχετίστηκε με σημαντικά χαμηλότερη θνησιμότητα συγκριτικά προς τη διακοπή της χρήσης (αναλογία πιθανοτήτων, 0,65) ή τη μη χρήση στατινών (OR, 0,72). Οι πιθανότητες μηχανικού αερισμού ήταν επίσης σημαντικά χαμηλότερες με τη συνεχή θεραπεία από ό,τι με τη διακοπείσα θεραπεία (OR, 0,70).

Αν και αυτοί οι ερευνητές προσαρμόστηκαν για μια ποικιλία πιθανών παραγόντων σύγχυσης, κάποια υπολειπόμενη σύγχυση είναι πιθανή. Ωστόσο, αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τη συνέχιση της θεραπείας με στατίνες σε ασθενείς που νοσηλεύονται με COVID-19, σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες του NIH των ΗΠΑ. Χρειάζονται κλινικές μελέτες θεραπείας με στατίνες σε ασθενείς με COVID χωρίς προηγούμενη χρήση στατινών για να δείξουν εάν αυτοί οι παράγοντες προσφέρουν πράγματι όφελος. Σε μια πρόσφατη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη μελέτη που περιελάμβανε 600 βαρέως πάσχοντες ασθενείς με COVID-19, η ατορβαστατίνη δεν βελτίωσε τα αποτελέσματα. Ωστόσο, μπορεί να είχε μειωμένη ισχύ για να δείξει όφελος ενώ από την άλλη, η θεραπεία ήταν ασφαλής.

Βιβλιογραφία

Andrews L et al. Discontinuation of atorvastatin use in hospital is associated with increased risk of mortality in COVID-19 patients. J Hosp Med 2022 Feb 14; 17:169.

 

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1022 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr