Πώς να μειώσετε την απώλεια χόνδρου εάν έχετε οστεοαρθρίδα στο γόνατο

Τα αυξανόμενα ποσοστά βάδισης, ορθοστασίας ή δραστηριότητας στο μέγιστο επίπεδο συνδέονται με μειώσεις της απώλειας χόνδρου στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, σύμφωνα με μελέτη στο Παγκόσμιο Συνέδριο Οστεοαρθρίτιδας 2022.

Η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας συνιστάται σταθερά για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι φυσικής δραστηριότητας που μπορούν να αξιολογηθούν με πολλούς τρόπους. Δεν είναι σαφές ποιος τύπος θα μπορούσε να έχει καλό αποτέλεσμα. Οι επιπτώσεις του περπατήματος, του καθίσματος, της ορθοστασίας ή της κατάκλισης είναι άγνωστες. Είναι επίσης αβέβαιο εάν τα δεδομένα ερωτηματολογίων ή η επιταχυνσιομετρία είναι επαρκή μέτρα σωματικής δραστηριότητας.

Η μελέτη

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ποσοτικοποιήσει τον αντίκτυπο των πολλαπλών τύπων σωματικής δραστηριότητας από δεδομένα έρευνας και επιταχυνσιομετρίας στην απώλεια χόνδρου για 2 χρόνια. Η ομάδα είχε επίσης στόχο να χαρακτηρίσει τις επιπτώσεις των διαφόρων μέτρων φυσικής δραστηριότητας. Όλα τα ευρήματα συγκεντρώθηκαν από τη δοκιμή Πολυκεντρικής Μελέτης Οστεοαρθρίτιδας (MOST).

Η ανάλυση περιελάμβανε 1.462 ασθενείς με μέση ηλικία τα 61 έτη. Η ομάδα ήταν 59% γυναίκες, 13% μαύροι και είχε μέσο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) μόλις λίγο πιο πάνω από 28.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συνδυασμένες επιδράσεις του περπατήματος, της ορθοστασίας ή της δραστηριότητας μέγιστου επιπέδου είχαν ευεργετική επίδραση στην απώλεια χόνδρου στα 2 χρόνια. Οι πιθανότητες απώλειας χόνδρου μειώθηκαν κατά 5% ανά μισή δεκατιανή αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Η ανάλυση ευαισθησίας που αντικατέστησε τον χρόνο βαδίσματος με τον αριθμό βημάτων έδειξε παρόμοια ευρήματα.

Αντίθετα, ο χρόνος που δαπανάται σε κατάκλιση συσχετίστηκε με αύξηση της απώλειας χόνδρου στα 2 χρόνια.

Ο χρόνος βάδισης ήταν αυτός που συνέβαλε περισσότερο στη μείωση της απώλειας χόνδρου.

Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν τις τρέχουσες οδηγίες που συνιστούν τη σωματική δραστηριότητα ως στρατηγική αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας γόνατος.

Βιβλιογραφία

Jafarzadeh SR. Characterizing the combined effect of physical activity measures on structural progression of OA: The multicenter osteoarthritis study. Presented at: OARSI 2022 World Congress on Osteoarthritis; April 7-10; Berlin, Germany (virtual meeting).

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1020 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr