Το όφελος από τη διακοπή του καπνίσματος ισοδυναμεί με τη λήψη συνδυασμού 3 προστατευτικών για την καρδιά φαρμάκων

Το εκτιμώμενο όφελος από τη διακοπή του καπνίσματος κατά τη διάρκεια της ζωής ήταν συγκρίσιμο με τη χρήση συνδυασμού πολλών φαρμακευτικών θεραπειών, ακόμη και όταν η ανάλυση περιοριζόταν σε σημαντικά καρδιαγγειακά συμβάντα, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση.

Νέα μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου εκτιμούν το ατομικό όφελος θεραπείας. Ωστόσο, τα μοντέλα υπολογίζονται συνήθως για ένα περιορισμένο σύνολο καρδιααγγειακών (CV) εκβάσεων όπως το έμφραγμα (MI) ή το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ανησυχούσαμε ότι τα οφέλη της διακοπής του καπνίσματος θα παραβλέπονταν λόγω του αυξανόμενου αριθμού φαρμακευτικών επιλογών για τη δευτερογενή πρόληψη. Η διακοπή του καπνίσματος παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά προληπτικά μέτρα για τη βελτίωση της συνολικής υγείας των στεφανιαίων ασθενών.

Σε μια μετανάλυση, ο van Trier και οι συνεργάτες του ανέλυσαν συγκεντρωτικά δεδομένα παραγόντων κινδύνου σε ατομικό επίπεδο από έξι μεγάλες προοπτικές μελέτες: RESPONSE 1 και 2, OPTICARE, EUROASPIRE IV και V και HELIUS (n = 989, 23% γυναίκες, μέση ηλικία 60 έτη). Οι μελέτες περιελάμβαναν συμμετέχοντες ηλικίας τουλάχιστον 45 ετών που επέμειναν στο κάπνισμα τουλάχιστον 6 μήνες μετά το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ACS) ή την επαναγγείωση (μέσος όρος 1,2 χρόνια μετά το συμβάν).

Οι ερευνητές υπολόγισαν και συνέκριναν τα οφέλη της θεραπείας — εκφρασμένα ως κέρδος σε χρόνια χωρίς σοβαρά CV συμβάντα— της διακοπής του καπνίσματος έναντι του επίμονου καπνίσματος συν τη χρήση ενός ή περισσότερων στοχευμένων φαρμάκων: bempedoic acid (Nexletol, Esperion Therapeutics), κολχικίνη και αναστολείς PCSK9.

Το πρωταρχικό αποτέλεσμα ήταν το εκτιμώμενο όφελος της θεραπείας με SMART-REACH, που εκφράζεται ως κέρδος σε χρόνια χωρίς έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η διακοπή του καπνίσματος συσχετίστηκε με κέρδος 4,81 ετών σε έτη χωρίς συμβάντα (95% CI, 4,73-4,89), ενώ το επίμονο κάπνισμα με τη μέγιστη φαρμακευτική αγωγή είχε ως αποτέλεσμα ένα συγκρίσιμο κέρδος 4,83 ετών χωρίς συμβάντα (95% CI 4,72-4,93).

Το σημαντικό όφελος για την υγεία που παρατηρήθηκε υπογραμμίζει τη διακοπή του καπνίσματος ως μία από τις πιο σημαντικές ενέργειες για τη βελτίωση της συνολικής υγείας των ασθενών με εγκατεστημένη αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο.

Αυτή η ανάλυση δείχνει ότι η διακοπή του καπνίσματος είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την προσθήκη υγιών ετών στη ζωή κάποιου. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ανάλυση δεν έλαβε καν υπόψη τα άλλα πλεονεκτήματα της διακοπής της συνήθειας – για παράδειγμα τα αναπνευστικά νοσήματα, τον καρκίνο και τη μακροζωία.

Η διακοπή του καπνίσματος είναι ακρογωνιαίος λίθος για την πρόληψη του εμφράγματος του μυοκαρδίου και των εγκεφαλικών επεισοδίων και τη βελτίωση της συνολικής υγείας ανά πάσα στιγμή.

Βιβλιογραφία

van Trier TJ, et al. Moderated posters session 1 – secondary prevention and rehabilitation. Presented at: ESC Preventive Cardiology; April 7-9, 2022 (virtual meeting).

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 835 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr