Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς που παρουσιάζουν σοβαρή αύξηση της αρτηριακής πίεσης πρέπει να παίρνουν επιθετική αντιυπερτασική θεραπεία;

Ελλείψει κατευθυντήριων γραμμών, παραμένει στην κρίση του θεράποντος ιατρού το εάν θα πρέπει να θεραπεύονται ασθενείς που αναπτύσσουν σημαντικά αυξημένη αρτηριακή πίεση (ΑΠ) κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια αναδρομική μελέτη κοόρτης σε περισσότερους από 200.000  ενήλικες νοσηελυόμενους ασθενείς που δεν ήταν σε κρίσιμη κατάσταση (με διαγνώσεις άλλες πλην των επειγουσών περιπτώσων υπέρτασης) σε πέντε νοσοκομεία στο Κονέκτικατ.

Περίπου 23.000 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια για σοβαρή υπέρταση (που ορίζεται ως συστολική ΑΠ >180 mm Hg ή διαστολική ΑΠ >110 mm Hg) και 9.000 από αυτούς έλαβαν θεραπεία:

  • 21% έλαβαν ενδοφλέβια (IV) φάρμακα,
  • 63% έλαβαν από του στόματος φάρμακα και
  • 16 % έλαβε και τα δύο.

Το πρωταρχικό αποτέλεσμα ήταν η μέση πτώση της αρτηριακής πίεσης >30% — μέτρο πιθανής βλάβης.

Στην προσαρμοσμένη ανάλυση των ασθενών που έλαβαν θεραπεία έναντι των ασθενών που δεν έλαβαν θεραπεία, εκείνοι που έλαβαν μόνο IV αντιυπερτασική αγωγή είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να έχουν αυτό το δυνητικά ανεπιθύμητο αποτέλεσμα (αναλογία κινδύνου 1,4) και όσοι έλαβαν μόνο από του στόματος αντιυπερτασικά φάρμακα ήταν σημαντικά λιγότερο πιθανό (HR 0,7) .

Ένα συμπέρασμα από αυτή τη μελέτη, που συμφωνεί με προηγούμενες, είναι ότι η χρήση ενδοφλέβιων αντιυπερτασικών σε μη καρδιακούς εσωτερικούς ασθενείς χωρίς βλάβη σε ζωτικά όργανα θα πρέπει να αποθαρρύνεται. Η αυξημένη ΑΠ σε ασθενείς που νοσηλεύονται, συχνά σχετίζεται με παράγοντες όπως ο πόνος και η διέγερση και πέφτει αυτόματα χωρίς θεραπεία. Το προφανές όφελος των από του στόματος αντιυπερτασικών παραγόντων που παρατηρ;huhke σε αυτή τη μελέτη μπορεί να οφείλεται σε υπολειμματικούς συγχυτικούς παράγοντες και είναι αντίθετο με μια άλλη πρόσφατη μεγάλη μελέτη, όπου η θεραπεία νοσηλευόμενων ασθενών που ανέπτυξαν υπέρταση συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο για οξεία νεφρική βλάβη και έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να παρατηρηθεί όφελος ακόμη kai σε σοβαρές αυξήσεις της αρτηριακής πίεσης.

Βιβλιογραφία

Ghazi L et al. Severe inpatient hypertension prevalence and blood pressure response to antihypertensive treatment. J Clin Hypertens (Greenwich) 2022 Mar; 24:339.

Rastogi R, Sheehan MM, Hu B, Shaker V, Kojima L, Rothberg MB. Treatment and Outcomes of Inpatient Hypertension Among Adults With Noncardiac Admissions. JAMA Intern Med. 2021;181(3):345–352.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 951 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr