ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ

Η πολύ αυξημένη “καλή χοληστερίνη” (HDL) σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα

Σε ενήλικες με στεφανιαία νόσο, αυτοί με HDL 80 mg/dL ή μεγαλύτερη έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία σε σύγκριση με εκείνους με HDL μεταξύ 40 mg/dL και 60 mg/dL, σύμφωνα με […]

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ

Η υπνική άπνοια είναι συχνή σε άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα και η αντιμετώπισή της έχει μεγάλη σημασία

Η αποφρακτική άπνοια ύπνου είναι συχνή σε άτομα με καρδιαγγειακή νόσο και πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης αρτηριακής πίεσης, και ο έλεγχος για αυτήν σε αυτόν τον πληθυσμό είναι απόλυτα δικαιολογημένος, σύμφωνα με μια […]

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Η χορήγηση μετφορμίνης σε άτομα με προδιαβήτη μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη αλλά δε μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Σε ενήλικες με προδιαβήτη, η μετφορμίνη και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μείωσαν την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν μείωσαν τον κίνδυνο για μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο κατά […]

ΔΙΑΦΟΡΑ

Η υπερβολική ζέστη σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα

Η υπερβολική ζέστη συσχετίστηκε με υψηλότερη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες μεταξύ των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2008 έως το 2017, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open. Επιπλέον, αναφέρθηκαν υψηλότερα […]

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Η βαριατρική χειρουργική επιτυγχάνει την ύφεση του διαβήτη και τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου

Σε σύγκριση με τη συμβατική θεραπεία, η βαριατρική χειρουργική ήταν ανώτερη στην επίτευξη ύφεσης του προδιαβήτη και του διαβήτη τύπου 2 και στη μείωση των καρδιομεταβολικών κινδύνων για ασθενείς με παχυσαρκία, σύμφωνα με νέα μελέτη […]

ΔΙΑΦΟΡΑ

Εγκρίθηκε από τον FDA η πρώτη θεραπεία για την ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα

Ο FDA χορήγησε έγκριση για το dupilumab για τη θεραπεία της ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας για ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω, σύμφωνα με δελτίο τύπου. Το Dupilumab (Dupixent, Sanofi; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) είναι […]

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η αξία της Μεσογειακής διατροφής σε όσους ανθρώπους έχουν υποστεί κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης CORDIOPREV, η μεσογειακή διατροφή ήταν ανώτερη από μια δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά ως προς την πρόληψη σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων στη δευτερογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. Τι είναι η […]

ΛΙΠΙΔΙΑ

Σε άτομα υψηλού κινδύνου η προσθήκη PCSK9 αναστολέα ή εζετιμίμπης στη στατίνη μειώνει τα καρδιαγγειακά επεισόδια

Αλλά σε μια μετανάλυση, η προσθήκη ενός δεύτερου παράγοντα δεν είχε κανένα όφελος σε άτομα με μέτριο και χαμηλό κίνδυνο. Οι αναστολείς της προπρωτεϊνικής κονβερτάσης σουμπτιλισίνης/κεξίνης τύπου 9 (PCSK9) και η εζετιμίμπη μειώνουν τα επίπεδα […]

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Το 55% αυτών που νόσησαν από COVID-19 εξακολουθούν να εχουν συμπτώματα 2 χρόνια μετά τη λοίμωξη

Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με COVID-19 ανέφεραν τουλάχιστον ένα επίμονο σύμπτωμα 2 χρόνια μετά τη λοίμωξη, ανεξάρτητα από την αρχική σοβαρότητα της νόσου, σύμφωνα με νέα μελέτη. Τα πιο συχνά αναφερόμενα συμπτώματα […]

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Η τιρζεπατίδη, ο πρώτος διπλός ινκρετινικός αγωνιστής, πήρε έγκριση από τον FDA

Ο FDA ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τον ενέσιμο διπλό αγωνιστή ινκρετίνης τιρζεπατίδη για τη βελτίωση της ρύθμισης της γλυκόζης σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 εκτός από τη δίαιτα και την άσκηση. Η Tirzepatide (Mounjaro, Eli […]