Αναστολείς φωσφοδιεστεράσης και νιτρώδη: παρότι συνιστάται να αποφεύγεται ο συνδυασμός τους, δεν έδειξαν αυξημένο κίνδυνο σε μια νέα μελέτη

Οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης-5, που συνταγογραφούνται για τη στυτική δυσλειτουργία, δεν φάνηκε να είναι επιβλαβείς σε ασθενείς που λαμβάνουν νιτρώδη για στεφανιαία νόσο.

Ο συνδυασμός αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης-5 (PDE5) (π.χ. σιλδεναφίλη, ταδαλαφίλη) με από του στόματος νιτρώδη αντενδείκνυται επίσημα, λόγω του αυξημένου κινδύνου υπότασης και άλλων σοβαρών ανεπιθύμητων καρδιακών συμβάντων. Ωστόσο, στη Δανία, η συνταγογράφηση αναστολέων PDE5 σε ασθενείς που έπαιρναν από του στόματος νιτρώδη για ισχαιμική καρδιακή νόσο (IHD) αυξήθηκε 20 φορές από το 2000 έως το 2018. Χρησιμοποιώντας σχεδόν 20 χρόνια δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, οι Δανοί ερευνητές εξέτασαν συσχετίσεις μεταξύ της χρήσης PDE5 (που ορίζεται ως συνταγές που πληρώθηκαν εντός 14 ημερών πριν από ένα συμβάν έκβασης) και δυσμενείς καρδιαγγειακές εκβάσεις μεταξύ 42.000 ασθενών με IHD που λάμβαναν συνταγογραφούμενα νιτρώδη από το στόμα και μεταξύ ≈200.000 ασθενών με IHD που δεν λάμβαναν νιτρώδη από το στόμα.

Ο κίνδυνος για δύο σύνθετα καρδιακά αποτελέσματα — (1) καρδιακή ανακοπή, σοκ, έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο ή οξεία στεφανιαία αρτηριογραφία και (2) συγκοπή, στηθάγχη ή ανεπιθύμητη ενέργεια που σχετίζεται με τα φάρμακα — δεν ήταν σημαντικά διαφορετικός μεταξύ των ασθενών που έλαβαν νιτρώδη έναντι αυτών που δεν έλαβαν.

Παρόλο που αυτά τα δεδομένα περιπτώσεων ελέγχου υποδηλώνουν ότι η συγχορήγηση αναστολέων PDE5 με νιτρικά άλατα μπορεί να είναι λιγότερο επιβλαβής από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως, υπάρχουν προειδοποιήσεις. Πρώτον, οι ασθενείς που λαμβάνουν νιτρώδη στους οποίους έχουν συνταγογραφηθεί αναστολείς PDE5 μπορεί να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για τους κινδύνους και μπορεί να μην λαμβάνουν τα δύο φάρμακα σε κοντινά χρονικά διαστήματα. Δεύτερον, οι συγγραφείς της μελέτης δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν εάν και τα δύο φάρμακα λαμβάνονταν πράγματι τη στιγμή της ανεπιθύμητης ενέργειας. Τρίτον, οι ασθενείς που λαμβάνουν νιτρώδη και στη συνέχεια λαμβάνουν και αναστολείς PDE5 μπορεί να είναι ένας πιο υγιής υποπληθυσμός. Επομένως, οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί πριν συνταγογραφήσουν αυτές τις δύο κατηγορίες φαρμάκων στον ίδιο άνθρωπο.

Βιβλιογραφία

Holt A et al. Adverse events associated with coprescription of phosphodiesterase type 5 inhibitors and oral organic nitrates in male patients with ischemic heart disease: A case-crossover study. Ann Intern Med 2022 Apr 19

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 878 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr