Κολπική μαρμαρυγή στους ηλικιωμένους: η χαμηλή δόση αντιπηκτικών φαίνεται αποτελεσματική

Τα 15 mg εδοξαμπάνης ήταν ανώτερα από το εικονικό φάρμακο για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου σε όλα τα ηλικιακά στρώματα στη μελέτη ELDERCARE-AF.

Άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω με κολπική μαρμαρυγή πιστεύεται ότι έχουν υψηλότερο κίνδυνο αιμορραγίας με την αντιπηκτική αγωγή, ιδιαίτερα εάν θεωρούνται μη κατάλληλα για ένα τυπικό αντιπηκτικό σχήμα. Στην τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη ELDERCARE-AF, η χαμηλή δόση εδοξαμπάνης ήταν ανώτερη από το εικονικό φάρμακο στη μείωση του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο ή εμβολή σε Ιάπωνες ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που πιστεύεται ότι έχουν αντένδειξη στην αντιπηκτική αγωγ. Τώρα, οι ερευνητές αναφέρουν νέα ευρήματα σε τρία ηλικιακά στρώματα.

Η προκαθορισμένη υποανάλυση περιελάμβανε 354 ασθενείς ηλικίας 80-84 ετών, 374 ασθενείς ηλικίας 85-89 ετών και 256 ασθενείς ηλικίας ≥90. Ο ετήσιος κίνδυνος για εγκεφαλικό ή συστηματική εμβολή ήταν αριθμητικά χαμηλότερος με την εδοξαμπάνη έναντι του εικονικού φαρμάκου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (80-84 ετών: 1,6% έναντι 3,9%, 85-89 ετών: 2,8% έναντι 7,3%, ≥90 ετών: 2,4% έναντι. 10,1%), αλλά η διαφορά έφτασε σε στατιστική σημαντικότητα μόνο σε άτομα ηλικίας 90 ετών και άνω. Ο σημαντικός κίνδυνος αιμορραγίας (ετήσιος) με την εδοξαμπάνη έναντι του εικονικού φαρμάκου δεν ήταν σημαντικά διαφορετικός σε καμία ηλικιακή ομάδα (2,2% έναντι 0,4%· 2,2% έναντι 3,0% και 6,5% έναντι 2,1%, αντίστοιχα· αριθμός αιμορραγικών συμβάντων ≤10 σε κάθε ομάδα).

Αν και η μελέτη δν είχε την ισχύ για αναλύσεις υποομάδας, αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ένα όφελος για την πρόληψη του εγκεφαλικού σε άτομα ηλικίας 90 ετών και άνω και μια τάση προς όφελος σε άτομα ηλικίας 80 έως 89 ετών μεταξύ ασθενών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για αιμορραγία με αντιπηκτική αγωγή. Ενώ ο κίνδυνος αιμορραγίας έτεινε να είναι υψηλότερος με την εδοξαμπάνη, δεν εμφανίστηκε θανατηφόρα αιμορραγία, η πλειονότητα των αιμορραγιών ήταν γαστρεντερικές και πολύ λίγες ήταν ενδοκρανιακές. Αυτά τα δεδομένα μας κάνουν να νιώθουμε πιο άνετα με τη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής στους μεγαλύτερους ασθενείς μας και, το πιο σημαντικό, ανοίγουν το παράθυρο για χαμηλή δόση αντιπηκτικής αγωγής σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών.

Βιβλιογραφία

Kuroda M et al. Effect of 15-mg edoxaban on clinical outcomes in 3 age strata in older patients with atrial fibrillation: A prespecified subanalysis of the ELDERCARE–AF randomized clinical trial. JAMA Cardiol 2022 Apr 13

Okumura K et al. Low-dose edoxaban in very elderly patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2020 Aug 30

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1173 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr