Ο αυξημένος κίνδυνος φλεβοθρόμβωσης επιμένει επί μήνες μετά τη νόσηση από COVID-19

Αλλά οι κίνδυνοι είναι λιγότερο αυξημένοι για όσους δεν χρειάστηκαν νοσηλεία.

Τα άτομα με σοβαρό COVID-19 διατρέχουν υπερβολικό κίνδυνο για φλεβική θρομβοεμβολή (ΦΘΕ), αλλά είναι ασαφές εάν ο κίνδυνος αυξάνεται και μεταξύ των ασθενών με ήπια νόσο. Χρησιμοποιώντας τις σουηδικές εθνικές βάσεις δεδομένων υγείας, οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους που βρέθηκαν θετικοί στον SARS-CoV-2 μεταξύ Φεβρουαρίου 2020 και Μαΐου 2021. Καταγράφηκε η επίπτωση της πρώτης εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (DVT), της πνευμονικής εμβολής (PE) και της αιμορραγίας κατά τις επόμενες 180 ημέρες. Οι έλεγχοι ήταν μια αντίστοιχη ομάδα 4 εκατομμυρίων ατόμων που δεν είχαν COVID-19.

Μετά την προσαρμογή, οι κίνδυνοι για DVT, PE και αιμορραγία ήταν σημαντικά υψηλότεροι τις 30 ημέρες μετά τη διάγνωση του COVID-19 σε σύγκριση με τη μη διάγνωση COVID-19 (αναλογίες κινδύνου: 5, 33 και 2, αντίστοιχα) και αυτοί οι κίνδυνοι παρέμειναν σημαντικά αυξημένοι για 3, 6 και 2 μήνες, αντίστοιχα. Οι αναλογίες κινδύνου ήταν αυξημένες κυρίως σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για COVID-19. Για τους ασθενείς που δεν νοσηλεύτηκαν, οι κίνδυνοι ήταν χαμηλότεροι (RRs: 3, 7 και 1, αντίστοιχα). Οι απόλυτοι κίνδυνοι για όλα αυτά τα συμβάντα ήταν χαμηλοί (π.χ. 0,17% για την ΠΕ τις πρώτες 30 ημέρες μετά τη διάγνωση του COVID-19 έναντι 0,004% για τους μάρτυρες).

Επειδή αυτά τα δεδομένα συλλέχθηκαν πριν τα εμβόλια γίνουν ευρέως διαθέσιμα, οι επιπτώσεις τους σε πληθυσμούς που έχουν εμβολιαστεί είναι αβέβαιες. Ωστόσο, ακόμη και μικρές αυξήσεις στον απόλυτο κίνδυνο για θρομβοεμβολή (ιδιαίτερα ΠΕ) μετά από ήπια νόσο μπορεί να είναι σημαντικές ενόψει της συνεχιζόμενης αύξησης του COVID-19, με πολλές περιπτώσεις COVID-19 να είναι ήπιες και να μην αναφέρονται ή να μην έχουν διαγνωστεί. Μάλλον απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση.

Βιβλιογραφία

Katsoularis I et al. Risks of deep vein thrombosis, pulmonary embolism, and bleeding after covid-19: Nationwide self-controlled cases series and matched cohort study. BMJ 2022 Apr 6; 377:e069590.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 951 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr