Η μείωση του βάρους κατά τουλάχιστον 10% με υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις μειώνει τη θνησιμότητα, σύμφωνα με τη μελέτη Look AHEAD

Σε μια δευτερεύουσα ανάλυση των δεδομένων παρακολούθησης από τη μελέτη Look AHEAD — στην οποία ενήλικες ηλικίας 45 έως 76 ετών με διαβήτη τύπου 2 και ΔΜΣ τουλάχιστον 25 kg/m2 κατατάχθηκαν τυχαία σε μια εντατική παρέμβαση στον τρόπο ζωής ή σε μια ομάδα ελέγχου που λάμβανε υποστήριξη για το διαβήτη και εκπαίδευση — δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην θνησιμότητα μεταξύ των συμμετεχόντων στην παρέμβαση και στον έλεγχο. Ωστόσο, οι ερευνητές βρήκαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε μια υποομάδα συμμετεχόντων στην παρέμβαση που έχασαν περισσότερο βάρος.

Η παρέμβαση στον τρόπο ζωής είχε πολλά άλλα οφέλη, αλλά μπορεί να χρειαστούν μεγαλύτερες απώλειες βάρους για να μειωθεί η θνησιμότητα σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 και υπέρβαρα ή παχυσαρκία.

Ο Wing και οι συνεργάτες του παρακολούθησαν 5.145 συμμετέχοντες στη μελέτη Look AHEAD για ένα διάμεσο διάστημα 16,7 ετών. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε μια ομάδα εντατικής παρέμβασης στον τρόπο ζωής που παρακολουθούσε εβδομαδιαίες ομαδικές και ατομικές συνεδρίες με έμφαση στις στρατηγικές συμπεριφοράς για απώλεια βάρους επί 6 μήνες (n = 2.570) ή σε μια ομάδα υποστήριξης και εκπαίδευσης για τον διαβήτη που παρακολουθούσε τρεις έως τέσσερις ομαδικές συναντήσεις το χρόνο με επίκεντρο την εκπαίδευση σχετικά με δίαιτα, άσκηση και κοινωνική υποστήριξη χωρίς εξατομικευμένα σχέδια ή ανατροφοδότηση.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Diabetes Care.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, το 21% των συμμετεχόντων στην ομάδα εντατικής παρέμβασης στον τρόπο ζωής και το 23% της ομάδας υποστήριξης και εκπαίδευσης για τον διαβήτη απεβίωσαν. Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στον κίνδυνο θνησιμότητας μεταξύ των δύο ομάδων, ούτε υπήρξε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της παρέμβασης και της χρονικής περιόδου. Οι συγκεκριμένες αιτίες θανάτου επίσης δεν διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις στο φύλο, την ηλικία, τη φυλή και την εθνικότητα και το ιστορικό υποομάδων καρδιαγγειακών παθήσεων.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια δευτερεύουσα ανάλυση post hoc στην οποία οι συμμετέχοντες στην ομάδα εντατικής παρέμβασης στον τρόπο ζωής χωρίστηκαν σε υποομάδες με βάση το ποσοστό βάρους που έχασαν τον πρώτο χρόνο της παρέμβασης. Οι ενήλικες στην ομάδα παρέμβασης που έχασαν 10% ή περισσότερο σωματικό βάρος σε 1 έτος είχαν χαμηλότερη θνησιμότητα σε σύγκριση με όλους τους συμμετέχοντες στην ομάδα υποστήριξης και εκπαίδευσης για τον διαβήτη (HR = 0,8, 95% CI, 0,67-0,94, P = 0,007 ).

Φαίνεται ότι είναι σημαντικό να στοχεύσουμε σε μια απώλεια βάρους 10% ή περισσότερο για να μειώσουμε τη θνησιμότητα.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη Look AHEAD θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε να προσδιορίσουμε τις πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και τον κίνδυνο της εντατικής παρέμβασης στον τρόπο ζωής.

Βιβλιογραφία

Look AHEAD Research Group. Diabetes Care. 2022;doi:10.2337/dc21-1805.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 878 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr