Μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, εκτός της LDL, είναι εξίσου σημαντική και η σωστή ρύθμιση των τριγλυκεριδίων

Τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων συνδέονται ανεξάρτητα με αυξημένο κίνδυνο για υποτροπιάζοντα επεισόδια.

Για ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA), το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής στην αντιμετώπιση των λιπιδίων εστιάζεται στη θεραπεία της αυξημένης λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDL) με στατίνες. Μια πρόσφατη κλινική μελέτη εντόπισε τα επίπεδα LDL κάτω από 70 mg/dL ως στόχο της θεραπείας για μελλοντική πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου. Η σημασία των υψηλών τριγλυκεριδίων σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο ή ΤΙΑ έχει λάβει λιγότερη προσοχή.

Πρόσφατα διεξήχθη μια μελέτη ασθενών ενός κέντρου που εισήχθησαν με εγκεφαλικό επεισόδιο ή TIA. Αξιολογήθηκαν τα προφίλ λιπιδίων και ο μηχανισμός του εγκεφαλικού επεισοδίου και έγινε παρακολούθηση των ασθενών επίέως και 1 χρόνο. Τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων ορίστηκαν ως τιμές νηστείας μεγαλύτερες ή ίσες του 150 mg/dL. Η πρωταρχική έκβαση ήταν το ποσοστό των μειζόνων καρδιαγγειακών συμβάντων (MACE), συμπεριλαμβανομένου του μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου, του μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου και του θανάτου αγγειακής αιτιολογίας.

Σε μια περίοδο 5 ετών, εγγράφηκαν 870 ασθενείς (μέση ηλικία 70,1 έτη, 61% άνδρες). Όσον αφορά τον μηχανισμό του εγκεφαλικού, το 20% ήταν αθηροθρομβωτική νόσος, το 21% νόσος των μικρών αγγείων, το 25% εμβολικό επεισόδιο και το 28% απροσδιόριστος μηχανισμός. Το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων είχε υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων και αυτοί οι συμμετέχοντες είχαν υψηλότερο ποσοστό MACE κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης (20,9% έναντι 9,7%). Μετά από προσαρμογή για συγχυτικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη, άλλων τιμών λιπιδίων και χρήσης στατινών, η διαφορά παρέμεινε εξαιρετικά σημαντική (αναλογία κινδύνου 2,46). Το ποσοστό MACE με έναντι χωρίς υψηλές τιμές τριγλυκεριδίων ήταν σημαντικά αυξημένο μεταξύ των συμμετεχόντων με ενδοκρανιακή αθηροσκλήρωση (29,9% έναντι 14,7%), καθώς και μεταξύ αυτών με εξωκρανιακή στένωση (23,0% έναντι 9,4%). Δεν παρατηρήθηκε στατιστική διαφορά ανάλογα με το επίπεδο των τριγλυκεριδίων μεταξύ των ατόμων με καρδιοεμβολικά εγκεφαλικά επεισόδια.

Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να δίνουν προσοχή σε κάτι περισσότερο και όχι μόνο στο επίπεδο LDL όταν αναλύουν το λιπιδαιμικό προφίλ ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο ή TIA. Οι ασθενείς με υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τον πιο εντατικό έλεγχο του διαβήτη εάν υπάρχει διαβήτης και τη φαρμακευτική θεραπεία των υψηλών επιπέδων τριγλυκεριδίων, ειδικά στην περίπτωση αθηροσκληρωτικού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Βιβλιογραφία

Hoshino T et al. Prognostic role of hypertriglyceridemia in patients with stroke of atherothrombotic origin. Neurology 2022 Mar 16.

Amarenco P et al. A comparison of two LDL cholesterol targets after ischemic stroke. N Engl J Med 2019 Nov 18.

Deepak L. Bhatt, et al. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. N Engl J Med 2019; 380:11-22.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 878 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr