Ο συνδυασμός 3 αντιυπερτασικών φαρμάκων σε ένα χάπι ρυθμίζει τις περισσότερες περιπτώσεις υπέρτασης

Οι post hoc αναλύσεις μελετών υποδηλώνουν ότι η τριπλή θεραπεία χαμηλής δόσης βελτιώνει τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αρτηριακή πίεση (BP) έχουν επικεντρωθεί στα επίπεδα-στόχους, αλλά γενικά η ρύθμιση της ΑΠ υπολείπεται σημαντκά απ’ αυτούς τους στόχους, κάτι το οποίο διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Η ιδανική προσέγγιση για τη θεραπεία της υπέρτασης συνεχώς εξελίσσεται, με ορισμένους ειδικούς να προτείνουν ότι ο συνδυασμός τριπλής θεραπείας χαμηλής δόσης σε ένα χάπι είναι ανώτερη από τη συνήθη αντιμετώπιση.

Στη μελέτη Triple Pill vs Usual Care Management για Ασθενείς με Ήπια έως Μέτρια Υπέρταση (TRIUMPH), η τριπλή θεραπεία ήταν ανώτερη από τη συνήθη φροντίδα όσον αφορά το ποσοστό των ασθενών που έφτασαν στο στόχο της ΑΠ. Τώρα, σε μια εκ των υστέρων ανάλυση, οι ερευνητές έχουν αξιολογήσει την επίδραση στο χρόνο στην αρτηριακή πίεση-στόχο.

Τυχαιοποίησαν 700 άτομα στη Σρι Λάνκα (μέση ηλικία 56 ετών, 58% γυναίκες) με ήπια έως μέτρια υπέρταση σε συνδυασμό άπαξ ημερησίως τριών αντιυπερτασικών φαρμάκων στη μισή δόση (telmisartan 20 mg, αμλοδιπίνη 2,5 mg και χλωρθαλιδόνη 12,5 mg) ή στη συνήθη φροντίδα. Η μέση αρχική ΑΠ ήταν 154/90 mm Hg. Οι μετρήσεις λήφθηκαν στις 0, 6, 12 και 24 εβδομάδες. Τα επίπεδα-στόχοι ήταν συστολική ΑΠ <140 mm Hg και/ή διαστολική ΑΠ <90 mm Hg ή, σε ασθενείς με διαβήτη ή χρόνια νεφρική νόσο, συστολική ΑΠ <130 mm Hg και/ή διαστολική ΑΠ <80 mm Hg.

Κατά τη διάρκεια 24 εβδομάδων παρακολούθησης, η ομάδα παρέμβασης είχε σημαντικά μεγαλύτερο μέσο χρόνο στο στόχο (64% έναντι 43%) και υψηλότερο ποσοστό επίτευξης ΑΠ σε περισσότερες από τις μισές μετρήσεις της (64% έναντι 37%).

Αυτή η μελέτη υποστηρίζει τη χρησιμότητα ενός χαπιού με συνδυασμό 3 αντιυπερτασικών φαρμάκων για τη μακροχρόνια ρύθμιση της αυξημένης ΑΠ. Η πρόκληση της μελέτης είναι ότι η συνήθης φροντίδα μπορεί να μην ήταν εστιασμένη στη ρύθμιση της ΑΠ. Επίσης, η ιατρική περίθαλψη στη Σρι Λάνκα μπορεί να είναι διαφορετική από ό,τι σε άλλα μέρη. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία ισχυροποιούν την ιδέα ότι ένα χάπι σταθερού συνδυασμού 3 φαρμάκων χαμηλής δόσης θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο στη θεραπεία της υπέρτασης. Η ιδέα αξίζει να δοκιμαστεί και να επικυρωθεί αλλού.

Βιβλιογραφία

Gnanenthiran SR et al. Association of low-dose triple combination therapy vs usual care with time at target blood pressure: A secondary analysis of the TRIUMPH randomized clinical trial. JAMA Cardiol 2022 Apr 13

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 873 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr