Η αυξημένη φυσική δραστηριότητα ωφελεί και τους νεφρούς στα ηλικιωμένα άτομα

Περίπου 2,5 ώρες εβδομαδιαίας δραστηριότητας συσχετίστηκε με σημαντικά πιο αργή έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.

Τα μέχρι σήμερα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας σχετίζονται με βραδύτερη μείωση της νεφρικής λειτουργίας. Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν αναδρομικά δεδομένα από μια προηγουμένως δημοσιευμένη τυχαιοποιημένη μελέτη για να προσδιορίσουν εάν μια παρέμβαση σωματικής δραστηριότητας μείωσε τον ρυθμό έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας σε ηλικιωμένους που κατοικούν στην κοινότητα και έχουν καθιστική ζωή. Στη μελέτη συμμετείχαν περίπου 1.200 άτομα (μέση ηλικία 79 έτη) με μέσο εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (eGFR) 54 mL/λεπτό/1,73 m2 κατά την έναρξη. Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε μια 2ετή, μερικώς εποπτευόμενη, μέτριας έντασης παρέμβαση σωματικής δραστηριότητας και δύναμης (στόχος: 150 λεπτά/εβδομάδα περπάτημα, συνεδρίες άσκησης και ενδυνάμωση) ή σε εργαστήρια εκπαίδευσης υγείας (έλεγχος).

Στα 2 χρόνια, οι μειώσεις του GFR (όπως εκτιμήθηκε από τη μέτρηση της κυστατίνης C) ήταν σημαντικά πιο αργές στην ομάδα παρέμβασης από ό,τι στην ομάδα ελέγχου (μέση διαφορά 1,0 mL/λεπτό/1,73 m2). Ο κίνδυνος για ταχεία μείωση του eGFR ήταν επίσης σημαντικά χαμηλότερος στην ομάδα παρέμβασης (αναλογία πιθανοτήτων, 0,8). Παρατηρήθηκαν γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ του αριθμού των βημάτων και του χρόνου σωματικής δραστηριότητας και βραδύτερη μείωση της νεφρικής λειτουργίας.

Αυτή η ανάλυση των δεδομένων τυχαιοποιημένων μελετών δείχνει ότι μια παρέμβαση φυσικής δραστηριότητας μπορεί να επιβραδύνει την μείωση της νεφρικής λειτουργίας σε καθιστικούς ηλικιωμένους που κατοικούν στην κοινότητα. Αν και οι μηχανισμοί με τους οποίους η σωματική δραστηριότητα επιβραδύνει την πτώση της νεφρικής λειτουργίας είναι ασαφείς, οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η σωματική δραστηριότητα είναι ευεργετική για τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου νεφρικής νόσου όπως η υπέρταση, ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν αυτή η μικρή διαφορά eGFR θα διευρυνθεί με την πάροδο του χρόνου και θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερους ασθενείς να εξελίσσονται σε νεφρική νόσο τελικού σταδίου.

Βιβλιογραφία

Shlipak MG et al. Effect of structured, moderate exercise on kidney function decline in sedentary older adults: An ancillary analysis of the LIFE Study randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2022 May 2

Pahor M et al. Effect of structured physical activity on prevention of major mobility disability in older adults: The LIFE study randomized clinical trial. JAMA 2014 May 27

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 873 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr