Το 55% αυτών που νόσησαν από COVID-19 εξακολουθούν να εχουν συμπτώματα 2 χρόνια μετά τη λοίμωξη

Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με COVID-19 ανέφεραν τουλάχιστον ένα επίμονο σύμπτωμα 2 χρόνια μετά τη λοίμωξη, ανεξάρτητα από την αρχική σοβαρότητα της νόσου, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Τα πιο συχνά αναφερόμενα συμπτώματα στα 2 χρόνια ήταν κόπωση και μυϊκή αδυναμία.

Πολλές μελέτες έχουν επισημάνει ότι οι επιπτώσεις του COVID-19 στην υγεία θα μπορούσαν να επιμείνουν έως και 1 χρόνο μετά την οξεία λοίμωξη, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είχαν ομάδες ελέγχου ατόμων που δεν είχαν προσβληθεί από τον COVID-19 και επικεντρώθηκαν μόνο σε συμπτωματικά επακόλουθα ή αναπνευστικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, τα μακροπρόθεσμα και συνολικά αποτελέσματα για την υγεία από τον COVID-19 είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστα.

Ο Huang και οι συνεργάτες του ανέφεραν δεδομένα παρακολούθησης 2 ετών από μια αμφίδρομη, διαχρονική μελέτη κοόρτης με 1.192 ασθενείς (διάμεση ηλικία 57 έτη, 46% γυναίκες) που επέζησαν από τον COVID-19 και πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο Jin Yin-tan μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2020. Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τρεις αξιολογήσεις παρακολούθησης κατά τις οποίες οι ερευνητές μέτρησαν τα αποτελέσματα υγείας σε 6 μήνες, 12 μήνες και 24 μήνες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων COVID-19 χρησιμοποιώντας απόσταση 6 λεπτών με τα πόδια, εργαστηριακές εξετάσεις και ερωτηματολόγια σχετικά με συμπτώματα, ψυχική υγεία, υγεία- σχετική ποιότητα ζωής, επιστροφή στην εργασία και χρήση υγειονομικής περίθαλψης μετά το εξιτήριο. Σε αυτή τη μελέτη συμπεριλήφθηκαν επίσης συμμετέχοντες χωρίς COVID-19, οι οποίοι ταιριάστηκαν μεταξύ ηλικίας, φύλου και συννοσηρότητας για τον προσδιορισμό της κατάστασης ανάρρωσης του επιζώντος του COVID-19 στα 2 έτη.

Η διάμεση παρακολούθηση μετά την έναρξη των συμπτωμάτων του COVID-19 ήταν 185 ημέρες για την επίσκεψη διάρκειας 6 μηνών, 349 ημέρες για την επίσκεψη διάρκειας 12 μηνών και 685 ημέρες για την επίσκεψη διάρκειας 24 μηνών.

Το ποσοστό των επιζώντων του COVID-19 με τουλάχιστον ένα αναφερόμενο σύμπτωμα μειώθηκε από 68% στους 6 μήνες σε 55% στα 2 χρόνια (P < .0001). Η κόπωση ή η μυϊκή αδυναμία ήταν το πιο συχνά αναφερόμενο σύμπτωμα, που υπήρχε στο 52% των ασθενών στους 6 μήνες.

Σε σύγκριση με το 26% των ασθενών με τροποποιημένη βαθμολογία του British Medical Research Council (mMRC) τουλάχιστον 1 στους 6 μήνες, το 14% των ασθενών είχε βαθμολογία τουλάχιστον 1 στα 2 χρόνια (P < 0,0001).

Οι ερευνητές ανέφεραν βελτίωση στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία σε όλους σχεδόν τους τομείς, ιδιαίτερα το άγχος ή την κατάθλιψη. Το ποσοστό των ασθενών με συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης μειώθηκε από 23% στους 6 μήνες σε 12% στα 2 χρόνια (P <.0001). Οι ερευνητές ανέφεραν μια συνεχή μείωση του ποσοστού των ασθενών με απόσταση 6 λεπτών με τα πόδια μικρότερη από το κατώτερο όριο της φυσιολογικής συνολικής και σε υποομάδες διαφορετικής αρχικής σοβαρότητας της νόσου, με το 89% των 494 επιζώντων από COVID-19 να επιστρέφουν στην αρχική τους εργασία στο 2 χρόνια.

Όσοι είχαν μακρά συμπτώματα COVID στα 2 χρόνια ανέφεραν περισσότερα κινητικά προβλήματα (OR = 3,81; 95% CI, 1,62-8,93), περισσότερο πόνο ή δυσφορία (OR = 4,42; 95% CI, 3,14-6,21) και περισσότερο άγχος ή κατάθλιψη (OR = 7,46, 95% CI, 4,12-13,52) σε σύγκριση με επιζώντες χωρίς μακροχρόνια COVID. Οι επιζώντες του COVID-19 ανέφεραν επίσης περισσότερα προβλήματα με τη συνήθη δραστηριότητα (2% έναντι < 1%), περισσότερο πόνο ή δυσφορία (23% έναντι 5%) και άγχος ή κατάθλιψη (12% έναντι 5%) στα 2 χρόνια σε σύγκριση με ελέγχους.

Τέλος, οι ερευνητές παρατήρησαν υψηλότερο ποσοστό επιζώντων από COVID-19 που έλαβαν υψηλότερου επιπέδου αναπνευστική υποστήριξη κατά τη διάρκεια νοσηλείας με διαταραχή της διάχυσης των πνευμόνων (65% έναντι 36%· P = 0,0009), μειωμένο υπολειπόμενο όγκο (62% έναντι 20%). Ρ < 0,0001) και συνολική χωρητικότητα των πνευμόνων (39% έναντι 6%· Ρ < 0,0001) σε σύγκριση με τους ελέγχους.

Οι επιζώντες του COVID-19 δεν είχαν επιστρέψει στην ίδια κατάσταση υγείας με τον γενικό πληθυσμό 2 χρόνια μετά την οξεία μόλυνση, επομένως απαιτείται συνεχής παρακολούθηση για να χαρακτηριστεί η παρατεταμένη φυσική ιστορία της μακράς COVID-19.

Βιβλιογραφία

Huang L, et al. Lancet Respir Med. 2022;doi:10.1016/S2213-2600(22)00126-6.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 873 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr