Η βαριατρική χειρουργική επιτυγχάνει την ύφεση του διαβήτη και τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου

Σε σύγκριση με τη συμβατική θεραπεία, η βαριατρική χειρουργική ήταν ανώτερη στην επίτευξη ύφεσης του προδιαβήτη και του διαβήτη τύπου 2 και στη μείωση των καρδιομεταβολικών κινδύνων για ασθενείς με παχυσαρκία, σύμφωνα με νέα μελέτη στο Obesity Medicine.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν τη μελέτη για να προσδιορίσουν την ύφεση του διαβήτη τύπου 2 και τη μείωση του καρδιομεταβολικού κινδύνου στα 5 χρόνια μεταξύ ασθενών με παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2 που υποβλήθηκαν σε βαριατρική χειρουργική επέμβαση και παρακολουθήθηκαν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Η αναδρομική, μονοκεντρική μελέτη παρατήρησης περιελάμβανε 38 ασθενείς που έλαβαν συμβατική ιατρική θεραπεία και 33 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βαριατρική χειρουργική επέμβαση. Οι ερευνητές αξιολόγησαν τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους, τον τρόπο ζωής, τις ανθρωπομετρικές, βιοχημικές, φαρμακευτικές, καρδιαγγειακές και γλυκαιμικές παραμέτρους. Τα βασικά χαρακτηριστικά μεταξύ των ομάδων ήταν συγκρίσιμα. Συνολικά, το 91,6% των ασθενών ήταν γυναίκες και η μέση ηλικία ήταν 46,1 έτη. Μεταξύ αυτών που υποβλήθηκαν σε βαριατρική χειρουργική επέμβαση, υπήρχε μέση αναμονή 28,3 μηνών για να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση και το 93,9% υποβλήθηκε σε γαστρική παράκαμψη.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βαριατρική χειρουργική επέδειξαν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (P = 0,001), υψηλότερο επιπολασμό της κατανάλωσης αλκοόλ (P = 0,006) και υψηλότερο ΔΜΣ (P < 0,001) σε σύγκριση με το σκέλος της συμβατικής προσέγγισης .

Στα 5 χρόνια, το 66,7% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε βαριατρική χειρουργική είχαν πλήρη ύφεση του διαβήτη τύπου 2 και το 60,6% είχε ύφεση των καρδιομεταβολικών κινδύνων, ενώ στο σκέλος της συμβατικής θεραπείας, το 2,6% των ασθενών είχε ύφεση του διαβήτη τύπου 2 και το 18,4% είχε ύφεση καρδιομεταβολικοί κίνδυνοι (P < 0,0001 και για τα δύο).

Η βαριατρική χειρουργική είναι ανώτερη από τη συμβατική θεραπεία για την επίτευξη της ύφεσης του προδιαβήτη/διαβήτη τύπου 2, τη μείωση του καρδιομεταβολικού κινδύνου και του αριθμού των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται, επιπλέον της βελτίωσης των βιοχημικών και ανθρωπομετρικών δεικτών ασθενών με παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2. Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να αναλύσουν πόσο καιρό μετά την βαριατρική επέμβαση παραμένουν αυτά τα οφέλη που επιτυγχάνονται τα πρώτα 5 χρόνια σε άτομα με χαμηλά κοινωνικο-εκπαιδευτικά επίπεδα.

Βιβλιογραφία

de Almeida RR, et al. Obes Med. 2022;doi:10.1016/j.obmed.2022.100407.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1173 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr