Η χορήγηση μετφορμίνης σε άτομα με προδιαβήτη μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη αλλά δε μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Σε ενήλικες με προδιαβήτη, η μετφορμίνη και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μείωσαν την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν μείωσαν τον κίνδυνο για μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο κατά τη διάρκεια 21 ετών παρακολούθησης, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Σε μια ανασκόπηση των δεδομένων μακροπρόθεσμης παρακολούθησης από τη μελέτη Diabetes Prevention Program Outcomes Study (DPPOS), οι ερευνητές σημείωσαν ότι τα ευρήματα θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο πολλών άλλων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης μιας μέτριας εξέλιξης της υπεργλυκαιμίας, της εκτεταμένης χρήσης υπολιπιδαιμικών και αντιυπερτασικών φαρμάκων και της αυξημένης χρήσης μετφορμίνης εκτός μελέτης με την πάροδο του χρόνου.

Ο αποτελεσματικός έλεγχος των κύριων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε κοορτές με διαβήτη έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Επομένως, αυτή ήταν μια κοορτή σχετικά χαμηλού κινδύνου από την άποψη της πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου. Είναι επομένως πιθανό ότι η επιταχυνόμενη επίδραση της διάρκειας του κλινικά διαγνωσμένου διαβήτη στον καρδιαγγειακό κίνδυνο δεν είχε ακόμη αρκετό χρόνο για να εκδηλωθεί, καθιστώντας πιο δύσκολο τον εντοπισμό μιας ευεργετικής επίδρασης της μετφορμίνης.

Ο Goldberg και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα από 3.234 συμμετέχοντες με παθολογική ανοχή γλυκόζης που τυχαία έλαβαν μετφορμίνη 850 mg δύο φορές την ημέρα, εντατικό τρόπο ζωής ή εικονικό φάρμακο και παρακολουθήθηκαν για 3 χρόνια κατά τη διάρκεια της αρχικής μελέτης του προγράμματος πρόληψης του διαβήτη (DPP). Η μέση αρχική ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 51 έτη, το 68% ήταν γυναίκες και το 54,7% ήταν λευκοί. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 18 ετών παρακολούθησης στο DPPOS, προσφέρθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες μια λιγότερο εντατική παρέμβαση ομαδικού τρόπου ζωής. Η χορήγηση μετφορμίνης συνεχίστηκε ανοικτά πλέον στην ομάδα μετφορμίνης. Η πρωταρχική έκβαση ήταν η πρώτη εμφάνιση μη θανατηφόρου εμφράγματος μυοκαρδίου, εγκεφαλικού ή καρδιαγγειακού θανάτου. Ένα εκτεταμένο καταληκτικό σημείο καρδιαγγειακής έκβασης περιελάμβανε την πρωτογενή έκβαση ή νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια ή ασταθή στηθάγχη, στεφανιαία ή περιφερική επαναγγείωση, CHD ή σιωπηλό MI με ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Οι ερευνητές αξιολόγησαν ετησίως τα ΗΚΓ και τους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακό.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, 310 συμμετέχοντες βίωσαν μια πρώτη σημαντική εκδήλωση καρδιαγγειακού επεισοδίου. Η επίπτωση δεν διέφερε ανά ομάδα θεραπείας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ούτε η μετφορμίνη ούτε η παρέμβαση στον τρόπο ζωής μείωσαν την πρωτογενή έκβαση. Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, το HR για τη μετφορμίνη ήταν 1,03 (95% CI, 0,78-1,37, P = 0,81) και το HR για τον τρόπο ζωής ήταν 1,14 (95% CI, 0,87-1,5, P = 0,34). Τα αποτελέσματα παρέμειναν μετά την προσαρμογή για τους παράγοντες κινδύνου και τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια όταν οι ερευνητές αξιολόγησαν το εκτεταμένο CV έκβαση.

Αν και είναι καθησυχαστικό το γεγονός ότι η μετφορμίνη δεν συσχετίστηκε με οποιεσδήποτε γενικές δυσμενείς επιπτώσεις στην καρδιαγγειακή νόσο, είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι καμία παρέμβαση δεν απέφερε οφέλη για την καρδιαγγειακή νόσο μέσω της επίδρασής της στην πρόληψη του διαβήτη. Μπορεί να μην ήταν εμφανής στη μελέτη αυτή μια ευεργετική επίδραση που σχετίζεται με την πρόληψη του διαβήτη, επειδή η ανάπτυξη του διαβήτη στα πολύ πρώιμα στάδια μπορεί, αυτή καθεαυτή, να μην έχει αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο επιπρόσθετα από την επίδραση των γνωστών παραγόντων κινδύνου.

Βιβλιογραφία

Goldberg RB, et al. Circulation. 2022;doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056756.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1252 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr