Το νευρικό σύστημα έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την υποστροφή της αθηρωματικής πλάκας

Η μείωση της δραστηριότητας του συμπαθητικού νεύρου προκαλεί διάσπαση των νευρικών ινών στα αρτηριακά τοιχώματα και μειώνει το μέγεθος της αθηρωματικής πλάκας.

Τα τελευταία 30 χρόνια, οι αλληλεπιδρώντες ρόλοι του μεταβολισμού των λιπιδίων και του ανοσοποιητικού συστήματος (φλεγμονή) στην παθογένεση της αθηροσκλήρωσης έχουν γίνει σαφείς. Μια νέα ανακάλυψη υποδηλώνει έντονα ότι το νευρικό σύστημα παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Μια διεθνής ομάδα ανακάλυψε ένα «κύκλωμα αρτηρίας-εγκεφάλου», αποτελούμενο από προσαγωγές και απαγωγές ίνες στον χιτώνα του αρτηριακού τοιχώματος, δίπλα σε αθηεωματικές πλάκες. Αυτές οι ίνες αλληλεπιδρούν με κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος εντός των πλακών για να επηρεάσουν την ανάπτυξη ή την υποστροφή των πλακών σε ποντίκια και ανθρώπους.

Αυτές οι «νευροάνοσες καρδιαγγειακές διεπαφές» (“neuroimmune cardiovascular interfaces” – NICIs) περιλαμβάνουν αισθητικές προσαγωγές ίνες που ταξιδεύουν μέχρι την αμυγδαλή, ενεργοποιώντας συμπαθητικές απαγωγές ίνες. Το μέγεθος των αθηρωμάτων συσχετίζεται με την πυκνότητα των νευρικών ινών στον χιτώνα. Η αυξημένη δραστηριότητα των συμπαθητικών νευρικών ινών αυξάνει την ανάπτυξη αθηρωματικών πλακών. Αντίθετα, η μείωση της δραστηριότητας των συμπαθητικών νεύρων με χημικά μέσα ή με αφαίρεση των συμπαθητικών νευρώνων στο κοιλιακό γάγγλιο προκαλεί διάσπαση των νευρικών ινών στα NICIs, μειώνει το μέγεθος των αθηρωμάτων και αυξάνει τη σταθερότητα της πλάκας.

Φαίνεται ότι η φλεγμονή μέσα στις πλάκες δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο: Αναγκάζει τις αισθητήριες προσαγωγές ίνες να στέλνουν σήματα στον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται αυξάνοντας τη συμπαθητική απαγωγική δραστηριότητα στο τοίχωμα του αγγείου και αυτό σηματοδοτεί τα λεμφοκύτταρα στο τοίχωμα του αγγείου να αυξήσουν τη φλεγμονή. Εάν αυτό αληθεύει, οι θεραπείες που μειώνουν τα συμπαθητικά σήματα στο τοίχωμα της αρτηρίας θα μπορούσαν να αποδειχθούν ισχυρές για την πρόληψη και τη θεραπεία της αθηροσκλήρωσης.

Βιβλιογραφία

Mohanta SK et al. Neuroimmune cardiovascular interfaces control atherosclerosis. Nature 2022 May 5; 605:152.

Clyburn C and Birren SJ. Crosstalk between nerves, immune cells and plaques drives atherosclerosis. Nature 2022 May 5; 605:32.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1163 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr