Το όφελος της εντατικής αντιυπερτασικής θεραπείας στα ηλικιωμένα άτομα

Εκατό ασθενείς θα πρέπει να πάρουν αντιυπερτασική θεραπεία επί 3 χρόνια για να αποφευχθεί ένα σημαντικό καρδιαγγειακό επεισόδιο.

Διάφορες τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν δείξει ότι η εντατική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) μειώνει τον κίνδυνο για μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια (MACEs) σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, η εντατική ρύθμιση της ΑΠ μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. υπόταση, συγκοπτικά επεισόδια, πτώσεις, νεφρική βλάβη, ηλεκτρολυτικές διαταραχές).

Σε μια μετανάλυση έξι τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών στις οποίες συμμετείχαν 27.400 άτομα με υπέρταση (ηλικία ≥ 60 ετών, μέση ηλικία 70 έτη), οι ερευνητές υπολόγισαν τον χρόνο που θα εμφανιστεί κάποιο όφελος από την εντατική μείωση της ΑΠ.

Η εντατική μείωση της ΑΠ (που ορίζεται από αυτούς τους συγγραφείς ως μείωση της συστολικής ΑΠ <140 mm Hg) συσχετίστηκε με σημαντικό 21% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο για MACE. Πεντακόσιοι ασθενείς με υπέρταση θα χρειάζονταν εντατική θεραπεία μείωσης της ΑΠ για 9 μήνες για την πρόληψη ενός MACE ή 100 ασθενείς θα χρειάζονταν θεραπεία για 34 μήνες για να επιτύχουν αυτό το αποτέλεσμα.

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μείωση της ΑΠ σε <140 mm Hg σε ηλικιωμένους ασθενείς με υπέρταση θα ήταν η πλέον κατάλληλη για εκείνους με προσδόκιμο ζωής >3 ετών και ακατάλληλη για εκείνους με προσδόκιμο ζωής <1 έτους. Για τον μεμονωμένο ασθενή, αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα πιθανά πλεονεκτήματα της έντασης της μείωσης της ΑΠ στην πρόληψη των MACE έναντι της πιθανότητας βλάβης από τη θεραπεία.

Βιβλιογραφία

Chen T et al. Time to clinical benefit of intensive blood pressure lowering in patients 60 years and older with hypertension: A secondary analysis of randomized clinical trials. JAMA Intern Med 2022 May 9

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 873 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr