Ινομυαλγία: η θεραπεία της θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη ανάλογα με τα συμπτώματα του εκάστοτε ασθενούς

Υψηλή αποτελεσματικότητα και αποδοχή αποδείχθηκαν τόσο σε on-label όσο και σε off-label φάρμακα για την ινομυαλγία, ενισχύοντας την αξία των θεραπευτικών σχημάτων με βάση τα εκάστοτε συμπτώματα, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open.

Η αμιτριπτυλίνη χρησιμοποιείται συνήθως εκτός ετικέτας για ανακούφιση από τον πόνο, την κόπωση, τις διαταραχές ύπνου, την κατάθλιψη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στους ασθενείς με ινομυαλγία. Παρά την καθιερωμένη αξία της χρήσης αμιτριπτυλίνης για την ινομυαλγία, η χρήση της εκτός ετικέτας καθιστά διφορούμενο τον καθορισμό του πραγματικού προφίλ αποτελεσματικότητας και αποδοχής αυτού του φαρμάκου.

Οι ερευνητές είχαν ως στόχο να αξιολογήσουν τη συγκριτική αποτελεσματικότητα της αμιτριπτυλίνης μαζί με τα εγκεκριμένα από τον FDA φάρμακα πρεγκαμπαλίνη, ντουλοξετίνη και μιλνασιπράνη για τη θεραπεία της ινομυαλγίας, πραγματοποιώντας συστημική ανασκόπηση και μετανάλυση χρησιμοποιώντας το PubMed/MEDLINE, τις πηγές δεδομένων Cochrane Library, Embase και Clinicaltrials.gov.

Η έρευνά τους διεξήχθη στις 20 Νοεμβρίου 2018 και χρησιμοποίησε δεδομένα από 36 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, οι οποίες περιελάμβαναν 11.930 ασθενείς (μέση ηλικία 48,4 έτη, 94,4% γυναίκες), συγκρίνοντας την αμιτριπτυλίνη ή άλλες φαρμακευτικές θεραπείες που έχουν εγκριθεί από τον FDA για τη θεραπεία της ινομυαλγίας.

Η συγκριτική αποτελεσματικότητα και η αποδοχή ορίστηκαν ως η διακοπή της θεραπείας λόγω ανεπιθύμητης αντίδρασης ]που σχετίζεται με την αμιτριπτυλίνη, καθώς και με την πρεγκαμπαλίνη (δόσεις 150 mg, 300 mg, 450 mg και 600 mg), τη ντουλοξετίνη ( 60 mg και 120 mg) και τη μιλνασιπράνη (100 mg και 200 ​​mg) για τη μείωση των συμπτωμάτων της ινομυαλγίας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αμιτριπτυλίνη συσχετίστηκε με μειωμένες διαταραχές ύπνου [τυπικές μέσες διαφορές (SMDs) = 0,97; 95% CI, 1,1 έως 0,83], μειωμένη κόπωση (SMD = 0,64; 95% CI, 0,75 έως 0,53) και βελτιωμένη ποιότητα ζωής (SMD = 0,8; 95% CI, 0,94 έως 0,65) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Μια δόση 120 mg ντουλοξετίνης συσχετίστηκε με την υψηλότερη βελτίωση στον πόνο (SMD = 0,33, 95% CI, 0,36 έως 0,3) και στην κατάθλιψη (SMD = 0,25, 95% CI, 0,32 έως 0,17) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Επιπλέον, όλες οι θεραπείες — εκτός από την αμιτριπτυλίνη (OR = 0,78, 95% CI, 0,31 έως 1,66) — συσχετίστηκαν με υψηλότερο ποσοστό εγκατάλειψης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι για τα βέλτιστα αποτελέσματα σε ασθενείς με ινομυαλγία, οι φαρμακευτικές θεραπείες θα πρέπει να προσαρμόζονται στα μεμονωμένα συμπτώματακάθε ασθενούς.

Βιβλιογραφία

Farag HM, Yunusa I, Goswami H, Sultan I, Doucette JA, Eguale T. Comparison of Amitriptyline and US Food and Drug Administration–Approved Treatments for Fibromyalgia: A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022;5(5):e2212939.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 873 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr