Είναι σωστό οι νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 να ξεκινούν θεραπεία με αναστολείς SGLT2 πριν τη μετφορμίνη;

Αν και εκείνοι που ξεκίνησαν την αντιδιαβητιή θεραπεία με αναστολείς συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης-2 (SGLT2) είχαν λιγότερες νοσηλείες για καρδιακή ανεπάρκεια, η έναρξη αυτών των φαρμάκων πριν από τη μετφορμίνη δεν ενδείκνυται.

Οι αναστολείς συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης-2 (SGLT-2) αποτρέπουν τη νοσηλεία που σχετίζεται με καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά δεν γνωρίζουμε εάν οι ασθενείς με διαβήτη θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερο όφελος ξεκινώντας τους αναστολείς SGLT-2 πριν από τη θεραπεία πρώτης γραμμής, που είναι η μετφορμίνη, όπως συνιστάται από τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Σε μια μελέτη στις ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκαν βάσεις δεδομένων εμπορικής ασφάλισης και Medicare για να συγκρίνουν αναδρομικά τα καρδιαγγειακά αποτελέσματα σε περισσότερους από 25.000 ασθενείς που ξεκίνησαν είτε έναν αναστολέα SGLT-2 (δηλαδή καναγλιφλοζίνη, δαπαγλιφλοζίνη ή εμπαγλιφλοζίνη) είτε μετφορμίνη ως αρχική θεραπεία για διαβήτη τύπου 2.

Μετά από μια διάμεση παρακολούθηση περίπου 7 μηνών, οι ασθενείς που ξεκίνησαν αναστολείς SGLT-2 είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια (1,4% έναντι 1,9% ετησίως), έμφραγμα του μυοκαρδίου (0,5% έναντι 0,7% ετησίως) και συνδυαστικά νοσηλεία και θνησιμότητα που σχετίζονται με καρδιακή ανεπάρκεια (1,8% έναντι 2,4% ετησίως), αλλά είχαν επίσης σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο για λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων (5,4% έναντι 2,4% ετησίως). Οι περιπτώσεις άλλων ανεπιθύμητων εκβάσεων ήταν παρόμοιες στις δύο ομάδες.

Οι συγγραφείς κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να μετριάσουν τους πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες σε αυτή τη μελέτη. Ωστόσο, ο σύντομος χρόνος παρακολούθησης, η αποκλειστική εστίαση στα καρδιαγγειακά αποτελέσματα και η τεράστια διαφορά κόστους μεταξύ αυτών των παραγόντων καθιστούν τα αποτελέσματα δύσκολο να επεκταθούν σε μεγάλους πληθυσμούς ασθενών. Αν και ορισμένοι υποπληθυσμοί (π.χ. εκείνοι με καρδιακή ανεπάρκεια) μπορεί να αξίζουν έγκαιρη έναρξη των αναστολέων SGLT-2, αυτά τα αποτελέσματα δεν δικαιολογούν μια ευρεία στροφή προς την έναρξη αναστολέων SGLT-2 ως φάρμακα πρώτης γραμμής πριν από τη μετφορμίνη στους περισσότερους ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα διαβήτη τύπου 2.

Βιβλιογραφία

Shin H et al. Cardiovascular outcomes in patients initiating first-line treatment of type 2 diabetes with sodium–glucose cotransporter-2 inhibitors versus metformin: A cohort study. Ann Intern Med 2022 May 24.

Zou X et al. Sodium–glucose cotransporter-2 inhibitors in patients with heart failure: A systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2022 Apr 12

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1173 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr