Το αντιγριπικό εμβόλιο μειώνει σημαντικά τα καρδιαγγειακά επεισόδια

Ακόμη περισσότερα δεδομένα υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά των καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το εμβόλιο κατά της γρίπης μπορεί να αποτρέψει και καρδιαγγειακά επεισόδια εκτός από την παροχή των αναπνευστικών οφελών, αλλά καμία μελέτη μέχρι σήμερα δεν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα. Οι ερευνητές ενημέρωσαν μια προηγουμένως δημοσιευμένη μετανάλυση για να συμπεριλάβει τα αποτελέσματα μιας μεγάλης τυχαιοποιημένης, ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο μελέτης που περιορίστηκε πρόωρα λόγω της πανδημίας COVID-19.

Σε έξι μελέτες αντιγριπικού εμβολίου που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια, οι ερευνητές στρατολόγησαν συνολικά 9.000 ασθενείς, περίπου οι μισοί από τους οποίους είχαν προηγούμενα καρδιακά συμβάντα κατά την εγγραφή τους. Σε 1 έτος, ο κίνδυνος για ένα μείζον καρδιαγγειακό συμβάν ήταν περίπου 5,4% μεταξύ εκείνων που έλαβαν είτε εικονικό φάρμακο είτε καθόλου ένεση, σε σύγκριση με 3,6% μεταξύ εκείνων που έλαβαν εμβόλιο κατά της γρίπης. Στην υποομάδα των περίπου 3.000 συμμετεχόντων με πρόσφατες διαγνώσεις οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (ACS), ο εμβολιασμός συσχετίστηκε με ακόμη πιο δραματική μείωση των νέων ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβαμάτων (6,5% έναντι 11%). Ένα όφελος θνησιμότητας που σχετίζεται με τα καρδιαγγειακά επιβεβαιώθηκε και σε αυτήν την υποομάδα.

Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι ο εμβολιασμός κατά της γρίπης προσφέρει στην πραγματικότητα καρδιαγγειακά οφέλη που συναγωνίζονται εκείνα που σχετίζονται με πολλά φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την καρδιαγγειακή φροντίδα, όπως η ασπιρίνη και οι στατίνες. Κάποιος ελπίζει ότι αυτό το εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο θα αυξήσει την διενέργεια του εμβολίου κατά της γρίπης, ιδιαίτερα μεταξύ ασθενών με πρόσφατες διαγνώσεις οξέων στεφανιαίων επεισοδίων που είναι ευάλωτοι στα καρδιαγγειακά επακόλουθα της γρίπης.

Βιβλιογραφία

Behrouzi B et al. Association of influenza vaccination with cardiovascular risk: A meta-analysis. JAMA Netw Open 2022 Apr 29; 5:e228873.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 873 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr